Odjel za matematiku

 

Elementarna matematika I

M006 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Elementarna matematika I  izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je obnoviti i proširiti znanja studenata iz elementarne matematike, čime se kod studenata stvara čvrsta osnova fundamentalnih matematičkih znanja nužno potrebnih u daljnjem tijeku studija.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava Četvrtkom u 12h
ASISTENT Katarina Vincetić Nakon vježbi ili po dogovoru putem maila

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000.
 2. B. Pavković, D. Veljan, Elementarna matematika I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1992.

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

 1. B. Pavković, B. Dakić, Polinomi, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 2. S. Kurepa, Uvod u matematiku, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984.
 3. S. Lipschutz, Schaum's Outline of Set Theory and Related Topics, McGraw-Hill, New York, 1998.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Elementarna matematika I realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 8-10h D-1
VJEŽBE - grupa A (studenti čija prezimena počinju slovom A do slova G) Četvrtak, 10-12h D-24
VJEŽBE - grupa B (studenti čija prezimena počinju slovom H do slova N) Četvrtak, 10-12h D-22
VJEŽBE - grupa C (studenti čija prezimena počinju slovom P do slova Ž) Četvrtak, 12-14h D-22
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu polagati dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Uvjet za polaganje kolokvija je ostvarenih minimalno 40 bodova po svakom kolokviju i minimalno 90 bodova ukupno.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za sve studente i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova, pri čemu je nužno da najmanje dva zadatka budu riješena u cijelosti.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

 • Matematička logika (pdf)
 • Skupovi (pdf)
 • Skupovi brojeva (pdf)
 • Funkcije (pdf)
 • Elementarne funkcije (pdf)
 • Relacije (pdf)
 • Polinomi (pdf)

 

 PRIMJERI KOLOKVIJA

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

Podsjetnik pitanja za usmeni ispit. 

 

OBAVIJESTI

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment