Fakultet primijenjene matematike i informatike

 

 

Elementarna matematika II

M007 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Elementarna matematika II  izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je obnoviti i proširiti znanja studenata iz elementarne matematike, čime se kod studenata stvara čvrsta osnova fundamentalnih matematičkih znanja nužno potrebnih u daljnjem tijeku studija.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava Četvrtkom u 12h
ASISTENT Matea Puvača Poslije vježbi ili po dogovoru
DEMONSTRATOR Toni Milas Četvrtkom u 16h

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. B. Pavković, D. Veljan, Elementarna matematika I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1992.
  2. B. Pavković, D. Veljan, Elementarna matematika II, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

  1. F. Ayres, P.A. Schmidt, Schaum's Outline of College Mathematics, McGraw-Hill, New York, 1998.
  2. R. Cesarec, Analitička geometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1957.
  3. S. Lang, Basic Mathematics, Springer Verlag, Berlin, 1988.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Elementarna matematika II realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 10-12h D-1
VJEŽBE - grupa A (Alerić - Ivančičević) Četvrtak, 12-14h D-22
VJEŽBE - grupa B (Ivanković - Münz Filipović) Četvrtak, 12-14h D-2
VJEŽBE - grupa C (Ninčević - Žužak) Četvrtak, 14-16h D-22

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu polagati dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita.

Bodovni prag za polaganje kolokvija: 30 bodova na svakom kolokviju i 80 bodova ukupno.

Pismeni ispit je obavezan za sve studente i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova, pri čemu najmanje dva zadatka moraju biti riješena u cijelosti.

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena. 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

 

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

 

Podsjetnik pitanja za usmeni ispit.

 

 

 

OBAVIJESTI

Da biste vidjeli obavijesti, morate biti prijavljeni.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment