Strani jezik u struci I

Z002 (0+0+2) + (0+0+2) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Strani jezik u struci I izvodi se u zimskom i ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je usvajanje osnovne terminologije iz područja matematike i informatike te što korektnija primjena gramatičkih struktura koje su karakteristične za jezik u struci. Osposobljavanje studenata za čitanje stručne literature i vođenje razgovora o nekim osnovnim temama vezanim uz struku.  

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA Ivanka Ferčec  
     

OSNOVNA LITERATURA ZA ENGLESKI JEZIK U STRUCI I

  1. I. Ferčec, A Course in Scientific English: Mathematics, Physics, Computer Science, Odjel za matematiku/Elektrotehnički fakultet, Osijek, 2001.
  2. R. Murphy, English Grammar in Use, CUP, Cambridge, 1999.

 

OSNOVNA LITERATURA ZA NJEMAČKI JEZIK U STRUCI I

  1. H. Binder/R. Buhlmann, Hinführung zur mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachsprache, Teil1:Mathematik, Max Hueber Verlag, München, 1981.
  2. Dreyer-Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Max Hueber Verlag, München, 2000.
  3. J. Ortmann, Einführung in die PC-Grundlagen, Tandem Verlag, Herne, 1993.

Izvedbeni program kolegija Strani jezik u struci I realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata seminara u oba semestra). 

 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Nastava za ovaj predmet predviđena je u obliku seminara koji su obavezni za sve studente. U nastavi se koriste audiovizuelna nastavna pomagala (LCD, PC, DVD), te brojni stručni časopisi i knjige koje su dostupne u knjižnici Odjela za matematiku. Studenti povremeno dobivaju domaće zadaće ili manje projektne zadatke, što utječe na konačnu ocjenu iz predmeta. Znanje studenata prati se kontinuirano putem kolokvija, a usmeni dio ispita slijedi na kraju akademske godine.

NASTAVNI MATERIJALI

 

OBAVIJESTI

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment