Odjel za matematiku

 

 

Elementarna geometrija

M005 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cElementarna geometrija izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je sistematizirati, učvrstiti i produbiti znanje elementarne, osnovnoškolske, sintetičke geometrije bez zadiranja u aksiomatsku izgradnju geometrija. Klasični geometrijski sadržaji što više aktualizirat će se demonstracijama uz pomoć računalnih alata dinamične geometrije na predavanjima i vježbama.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc.Zdenka Kolar-Begović  Četvrtkom od 15h
ASISTENT Ljiljana Primorac Gajčić Srijedom u 13h ili po dogovoru.

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. B. Pavković, D. Veljan - Elementarna matematika l, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
 2. D. Palman - Trokut i kružnica, Element, Zagreb, 1994.
 3. D. Palman - Planimetrija, Element, Zagreb, 1999.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Elementarna geometrija realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 10-12h D-1
VJEŽBE - grupa A (studenti čije prezime počinje slovom A-G) Srijeda, 14-16h D-2
VJEŽBE - grupa B (studenti čije prezime počinje slovom G-Ž) Srijeda, 16-18h D-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti pišu 2 kolokvija od kojih svaki nosi 100 bodova. Student je pismeni dio ispita položio preko kolokvija ako zadovolji sljedeća dva uvjeta:

 • na svakom kolokviju ima minimalno 30 bodova,
 • ukupno ima minimalno 90 bodova.

 

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit nosi 100 bodova. Student je položio pismeni dio ispita ako ostvari minimalno 45 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, odnosno kolokvija, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

VJEŽBE (2017./2018.): 

 • 1. VJEŽBE (pdf)
 • 2. VJEŽBE (pdf)
 • 3. VJEŽBE (pdf)
 • 4. VJEŽBE (pdf)
 • 5. VJEŽBE (pdf)
 • 6. VJEŽBE (pdf)
 • 7. VJEŽBE (pdf)
 • 8. VJEŽBE (pdf)
 • 9. VJEŽBE (pdf)
 • 10. VJEŽBE (pdf)
 • 11. VJEŽBE (pdf)
 • 12. VJEŽBE (pdf)
 • 13. VJEŽBE (pdf)
 • 14. VJEŽBE (pdf)
 • 15. VJEŽBE (pdf)

 

PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA:

 • 13.lipnja 2013. (pdf)
 • 27.lipnja 2013. (pdf)
 • 11.rujna 2013. (pdf)
 • 25.rujna 2013. (pdf)
 • 17.lipnja 2014. (pdf)
 • 01.srpnja 2014. (pdf)
 • 04.rujna 2014. (pdf)
 • 06.veljače 2015. (pdf)
 • 20.veljače 2015. (pdf)
 • 05.veljače 2016. (pdf)
 • 19.veljače 2016. (pdf)
 • 20.lipnja 2016. (pdf)
 • 06.srpnja 2016. (pdf)
 • 12.rujna 2016. (pdf)
 • 26.rujna 2016. (pdf)
 • 19. lipnja 2018. (pdf)
 • 3.srpnja 2018. (pdf)
 • 29.kolovoza 2018. (pdf)

 

PRIMJERI KOLOKVIJA:

 • 1.kolokvij 2017./18.(A B)
 • 2.kolokvij 2017./18. (A B)
 • 1.kolokvij 2016./17. (pdf)
 • 2.kolokvij 2016./17. (pdf)
 • 1.kolokvij 2015./16. (pdf)
 • 2.kolokvij 2015./16. (pdf)
 • 1.kolokvij 2014./15. (pdf)
 • 2.kolokvij 2014./15. (pdf)
 • 1.kolokvij 2013./14. (pdf)
 • 2.kolokvij 2013./14. (pdf)
 • 1.kolokvij 2012./13. (pdf)
 • 2.kolokvij 2012./13. (pdf)

 

OBAVIJESTI su vidljive samo registriranim korisnicima

  

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment