Odjel za matematiku

Elementarna fizika I

F001 (2+2+0) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

 

 Primjer slobodnog pada jabuke i pera. Elementarna fizika I izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s fundamentalnim postavkama i zakonima fizike kao cjelovitim znanstvenim nazorom, koji ne samo da objašnjava ogromnu većinu pojava u prirodi, već i omogućuje proricanje novih zakonitosti.  
 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler srijeda,10 - 11 h 
ASISTENT Ivana Štibi, prof. četvrtak,10-12h

 

Osnovna literatura:

 1. Planinić, J., Osnove fizike 1, Školska knjiga, Zagreb
 2. Cindro, N., Fizika 1, Školska knjiga, Zagreb
 3. Kulišić, P., Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb

Dopunska literatura:

 1. Paić, M., Gibanje, Sile, Valovi, Liber, Zagreb
 2. Kittel, C., Knight, W., Ruderman, M., Mehanika, Tehnička knjiga, Zagreb
 3. Young, H., Freedman, R., University Physics, Addison-Wesley Publ., New York
 4. E. Babić, R. Krsnik i M. Očko. Zbirka riješenih zadataka iz fizike. Školska knjiga, Zagreb
 5. P. Kulišić, L.Bistričić, D. Horvat, Z. Narančić, T. Petrović i D. Pevec. Riješeni zadaci iz mehanike i topline. Školska knjiga, Zagrebu
 6. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics, Wiley
 7. J. D. Cutnell, K. W. Johnson, Physics, Wiley

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Elementarna fizika I realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi donosi bodove.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA četvrtak, 8 - 10 h P60
VJEŽBE - grupa A četvrtak, 12 - 14 h P37
VJEŽBE - grupa B četvrtak, 14 - 16 h P37

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra pišu se dva teorijska kolokvija i dva numerička kolokvija. Točni termini kolokvija bit će naknadno objavljeni.

Tijekom semestra studenti trebaju redovito rješavati domaću zadaću putem sustava za e-učenje Merlin. 

Konačna ocjena se formira na sljedeći način:

 • Sudjelovanje na predavanjima i vježbama 5%
 • Teorijski kolokviji – najviše 40%
 • Numerički kolokviji - najviše 40%
 • Domaća zadaća - 15%

Ocjene:

 • Izvrstan (90 – 100) %
 • Vrlo dobar (75 – 89,9) %
 • Dobar (60 – 75,9) %
 • Dovoljan (50 -59,9) %

Drugi način polaganja ispita:

 • Pismeni + usmeni ispit

Pismeni ispit se sastoji od pet numeričkih zadataka, ukupno 100 bodova. Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu ostvari 50 bodova.

Na usmenom ispitu se može polagati cijelo gradivo kolegija.

Pismeni ispiti 2017/2018:

Numerički kolokviji 2017/2018:

 Pismeni ispiti prije 2017/2018:

NASTAVNI MATERIJALI

OBAVIJESTI

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment