Odjel za matematiku

Strani jezik u struci II

Z003 (0+0+2)+(0+0+2) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Strani jezik u struci II izvodi se u zimskom i ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je usvajanje stručnog vokabulara iz područja matematike i informatike te što korektnija primjena gramatičkih struktura koje su karakteristične za jezik u struci. Osposobljavanje studenata za čitanje i razumijevanje stručne literature, razgovor o temama vezanim uz struku te prevođenje jednostavnijih stručnih tekstova s materinjeg na strani jezik. Osposobljavanje studenata za samostalno izlaganje odabrane stručne teme na stranom jeziku.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA Ivanka Ferčec  
     

 OSNOVNA LITERATURA ZA ENGLESKI JEZIK U STRUCI II

  1. I. Ferčec, A Course in Scientific English: Mathematics, Physics, Computer Science, Odjel za matematiku/Elektrotehnički fakultet, Osijek, 2001.
  2. R. Murphy, English Grammar in Use, CUP, Cambridge, 1999.
 

OSNOVNA LITERATURA ZA NJEMAČKI JEZIK U STRUCI II

  1. Autorengruppe, Deutsch - Ein Lehrbuch für Ausländer -Mathematik, VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1978.
  2. Dreyer-Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Max Hueber Verlag, München, 2000.

 Izvedbeni program kolegija Strani jezik u struci II realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata seminara u oba semestra).  

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Nastava za ovaj predmet predviđena je u obliku seminara koji su obavezni za sve studente. U nastavi se koriste audiovizuelna nastavna pomagala (LCD, PC, DVD), te brojni stručni časopisi i knjige koje su dostupne u knjižnici Odjela za matematiku. Studenti povremeno dobivaju domaće zadaće ili manje projektne zadatke, a svaki student individualno izlaže proizvoljno odabranu temu iz područja struke, što utječe na konačnu ocjenu iz predmeta. Znanje studenata prati se kontinuirano putem, a usmeni dio ispita slijedi na kraju akademske godine.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

OBAVIJESTI

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment