Odjel za matematiku

Programiranje i programsko inženjerstvo

I028 (1+2+0) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

python imageProgramiranje i programsko inženjerstvo izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je praktično upoznavanje studenata sa složenijim programerskim tehnikama i razmišljanjima, korištenje programskih jezika visokih nivoa. Ovim predmetom se želi naučiti studente matematike naprednijim, ali ne nužno i teže shvatljivim, konceptom programiranja i programerskog razmišljanja.


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević Ponedjeljkom od 11-13h
ASISTENT Rebeka Čorić Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. A Gentle Introduction to Programming Using Python – MiT
  OpenCourseWare 
  Downey, Allen, Jeffrey Elkner, and Chris Meyers.
  How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python.
  Green Tea Press, 2002.

 2. Learn to Program: Crafting Quality Code (University of Toronto) - Coursera

 3. Dive Into Python

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Programiranje i programsko inženjerstvo realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 1 sat predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 11:00-12:00h D-6
VJEŽBE, grupa A Ponedjeljak, 13-15h RP-1
VJEŽBE, grupa B Ponedjeljak, 11-13h RP-1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju dva kolokvija, na kojima studenti mogu ostvariti ocjene dovoljan (2), dobar (3), vrlo-dobar (4).
Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je skupiti barem 40% od ukupnog broja bodova s oba kolokvija.
Oni studenti koji žele ocjenu izvrstan (5) trebaju napraviti samostalni programerski projekt koji će biti definiran pri kraju predavanja.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

 Materijali su dostupni samo registriranim korisnicima. 

 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

 Materijali su dostupni samo registriranim korisnicima. 

 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

 

OBAVIJESTI

Obavijesti su vidljive samo registriranim korisnicima.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment