Odjel za matematiku

Osnove baza podataka

I001 (1+1+1) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

bazaOsnove baza podataka se izvodi u zimskom semestru treće godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike (obavezni kolegiji) i sveučilišnog preddiplomskog studija matematike (izborni kolegij). Naučiti studente različite modele podataka, načela modeliranja baza podataka, te potrebne vještine za upotrebu baza podatka. Na vježbama studente će se upoznati s osnovnim konceptima rada s relacijskim bazama podataka uz pomoć Microsoft Accessa kao i osnove administriranja baze podataka.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Slobodan Jelić Četvrtak, 11-12h
ASISTENT Mateja Đumić Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. M. MacDonald, Access 2007 (2010): The Missing Manual, O'Reilly Media, 2007. (2010).

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Osnove baza podataka realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 1 sata predavanja, 1 sata vježbi i 1 sat seminara).
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 15-18 D-9
VJEŽBE Četvrtak, 15-18 (od studenog) RP-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Pismeni ispit je obavezan za sve studente i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova. Tijekom kolegija piše se jedan kolokvij koji može zamijeniti pismeni dio ispita.

U drugom dijelu kolegija studenti su obavezni napraviti i izložiti seminar. Studenti koji su uspješno položili pismeni dio ispita i uspješno izložili seminar mogu pristupiti usmenom dijelu ispita.

Konačna ocjena se formira na sljedeći način 0.2*(pismeni ispit) + 0.6 * (seminar) + 0.2 * (usmeni ispit).

 

NASTAVNI MATERIJALI

Materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima 

  • PROJEKT

Projekt treba sadržavati najmanje 5 tablica, 100 unosa, barem jednu više prema više vezu. Potrebno je napraviti barem jedan složeni query i jedan action query, barem jedan izvještaj, onoliko formi koliko je potrebno da bi korisnik mogao koristiti bazu i navigaciju kroz forme.

Prilikom izlaganja potrebno je prvo reći nešto o tomo što je modelirano u projektu, prikazati sam model (shemu baze) te zatim ono što je napravljeno u samom Accessu. 

Prijedlog tema možete vidjeti ovdje.

OBAVIJESTI

Obavijesti su vidljive samo registriranim korisnicima 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment