Odjel za matematiku

Nejednakosti

M064 (1+1+0) - 3 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Nejednakosti izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim nejednakostima i njihovim primjenama u različitim područjima matematike.

 

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA  izv.prof.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava Četvrkom u 14h

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. J. Pečarić, Nejednakosti, Element, Zagreb, 1996.

 

DOPUNSKA LITERATURA

  1. P. Cerone, S. S. Dragomir, Mathematical Inequalities, CRC Press, New York, 2011.
  2. D. S. Mitrinović, J. Pečarić, Classical and New Inequalities in Analysis, Kluwer Academic Publishers, Dordecht, 1993.
  3. J. Pečarić, F. Proschan, Y. L. Tong, Convex Functions, Partial Orderings and Statistical Applications, Academic Press, London, 1992.
  4. J. Pečarić, Konveksne funkcije i nejednakosti, Naučna knjiga, Beograd, 1987.
  5. J. M. Steele, The Cauchy-Schwarz Master Class, Cambridge University Press, Cambridge

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Nejednakosti realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sata predavanja i 1 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA

Četvrtkom, 12-13h

D8
VJEŽBE  Četvrtkom, 13-14h D8

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 

Tijekom semestra studenti mogu polagati dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Uvjet za polaganje kolokvija je ostvarenih minimalno 40 bodova po svakom kolokviju i minimalno 80 bodova ukupno.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

 PRIMJERI KOLOKVIJA

 

OBAVIJESTI

Rezultati kolokvija 

Rezultati prvog kolokvija 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment