Metodika nastave matematike II

M030 (1+2+1) - 5+5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj predmeta je osposobiti studente za kvalitetno i uspješno planiranje, organizaciju, realizaciju i evaluaciju nastave matematike kao i primjenu suvremenih i tradicionalnih didaktičkih strategija i metoda poučavanja pri izvođenju nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi. Kombinacijom predavanja, vježbi i seminara proučavat će se mogućnosti primjene pojedinih strategija i metoda poučavanja u ovisnosti o matematičkim sadržajima koje je potrebno usvojiti, u ovisnosti o uzrastu i sposobnosti učenika te u ovisnosti o ciljevima pojedinih srednjih škola.

Poseban naglasak ovog predmeta je na primjeni naučenih metoda iz predmeta Metodika nastave matematike I, radu s naprednim u čenicima, pripremi istih za natjecanje iz matematike te radu s učenicima s teškoćama u učenju matematike. 

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVANJA doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić Po dogovoru
SEMINAR doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić Po dogovoru
VJEŽBE doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić Po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. M. Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom I, Element, Zagreb, 2001.
 2. M. Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom II, Element, Zagreb, 1999.

 

DODATNA LITERATURA

 1.  D. J. Brahier, Teaching Secondary and Middle School Mathematics, Allyn and Bacon, Bosston - Singapore, 2000.
 2.  Udžbenici i ostali didaktički materijali za osnovnu školu.
 3.  Časopisi: Matka, Matematičko-fizički list, Matematika i škola, Osječki matematički list, Poučak.
 4.  S. Posamentier, J. Stepelman, Teaching Secondary School Mathematics: Techniques and Enrichment Units, Prentice Hall, 1998.
 5. S. G. Krantz, How to teach mathematics, Amer. Math. Soc., Boston, 1999.
 6. T. Leuders, Mathematik-Didaktik, Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, Cornelsen, Berlin, 2003.
 7. T. Leuders, Qualität im Mathematikunterricht, der Sekundarstufe I und II, Cornelsen, Berlin, 2001.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI


 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak D-8
SEMINAR Po dogovoru  

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 1. Predavanja, vježbe i pohađanje seminara su obavezni. Vježbe se izvode u suradnji s osnovnim i srednjim školama. Studenti imaju obvezu slušanja, analiziranja i izvođ enja dogovorenih nastavnih sati pod vodstvom izvođač a predmeta metodike, a u suradnji s osnovnoškolskim ili srednjoškolskim profesorom mentorom. Tijekom godine putem kolokvija, koji pokrivaju cijelo gradivo, provjerava se znanje studenata, a samostalno realizirani nastavni sati studenata se ocjenjuju. Studenti su također dužni tijekom godine napraviti i pred kolegama izložiti seminarski rad. Nakon odslušanih predavanja, odrađenih vježbi i izloženog seminara polaže se ispit, koji se sastoji od usmenog dijela. 

 

NASTAVNI MATERIJALI

PREDAVANJA

Materijale s predavanja možete vidjeti kada se logirate

 

OBRASCI I DOPISI  

 • Metodičke vježbe - izvješće studenta (doc)
 • Stručna praksa - obrazac za prijavu mentora (doc)  
 • Stručna praksa - upute studentu i izvješće (doc)
 • Dnevnik praćenja nastave u školi (doc)

SEMINAR

 • Obveze studenata vezane uz seminar ()
 • Osječki matematički list (link) - stil OML članka ()  
 • Članak i prezentacija - stari stil ()  
 • Uvod u Beamer  ()
 • Upute za prezentaciju ()
 • Upute za pisanje literature u člancima (pdf)
 • MikTex (http://miktex.org/download
 • The Beamer class (pdf)
 • Teme iz gospodarske i financijske matematike ()
 • Raspored izlaganja seminara 


OBAVIJESTI

 • [11.06.2019.] Ocjene možete vidjeti kad se logirate 
 • [03.06.2019.] Rezultate kolokvija možete vidjeti kad se logirate: 
 • [10.04.2019.] Popis za seminare možete vidjeti kad se logirate: 

Članak poslati najkasnije pet dana prije izlaganja.

  

 • [02.03.2019.] Rezultate kolokvija možete vidjeti kad se logirate:

Svaki student je dužan emailom javiti datum, mjesto i točno vrijeme održavanja sata za ocjenu barem 36 sati prije održavanja sata. Potrebno je priložiti i pripremu za  taj sat.

Seminare počinjemo 24.5. Raspored izlagača po treminima bit će stavljen naknadno. Svaki student dužan je napisani seminar poslati bar pet dana prije izlaganja.

Svaki student bit će i komentator za tuđe seminare (2 seminara). Komentator će svoje komentare zabilježiti na jedan slajd i prezentirati nakon što osoba koja ima seminar završi svoju prezentaciju. 

Obrazac za mentora za stručno-pedagošku praksu treba dostaviti do 22.4. Stručno-pedagoška praksa održat će se u tjednu od 6.5. do 10.5. 2019. godine.

U subotu 23.3. u posjetu nam dolaze djeca iz Centra za izvrsnost. Svi studenti sudjelovat će u toj radionici kao obavezan dio predavanja/metodičkih vježbi iz ovog kolegija. 

 

 

 

 

 • [24.10.2018.] Raspored održavanja seminara iz gospodarske i financijske matematike vidljiv je registrirani korisnicima. Studenti koji izlažu seminar trebaju poslati svoje prezentacije najkasnije dan prije izlaganja do 10:00 na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Prvi termin seminara je 13.11.2018.
 • [16.10.2018.] Grupe za metodičke vježbe
 • [15.10.2018.] Stručna praksa održat će se u tjednu 3.12.2018.-9.12.2018. Obrazac s podacima o odabranom mentoru (koji mora imati barem 5 godina iskustva rada u nastavi) studenti trebaju predati do 23. 11.2018. doc.dr.sc. Lj. Jukić Matić. Mole se studenti donesu kopiju svoje osobne i zdravstvene iskaznice do 23.11.2018.
 • [14.10.2018.] 
  • Upute studentima za metodičke vježbe i stručno-pedagošku praksu 
  • Studenti koji idu na metodičke vježbe u OŠ Ivana Filipovića i OŠ August Šenoa trebaju se o oglednom satu (sat za ocjenu) javiti najmanje 36h prije održavanja sata asistentici dr.sc. Lj. Primorac Gajčić. U emailu napisati: točno vrijeme održavanja sata, nastavnu temu i priložiti pripremu. 
  • Studenti koji idu na metodičke vježbe u OŠ Dobriše Cesarića i OŠ Retfala trebaju se o oglednom satu (sat za ocjenu) javiti najmanje 36h prije održavanja sata doc. dr.sc. Lj. Jukić Matić. U emailu napisati: točno vrijeme održavanja sata, nastavnu temu i priložiti pripremu. 

 

Prvi termin seminara Reaktor 1 Reaktor 2
Piškorjanac Potočki Matasović
Bošnjaković Anić Terzić
Buljan Ivančić Štengl
     
Drugi termin    
Kozić Marković Matasović
Zetović Milec Terzić
Dravec Kopić Štengl
     
     
Treći termin    
Begić Piškorjanac Matasović
Kopić Bošnjaković Terzić
Milec Buljan Štengl
     
Četvrti termin    
Marković Dravec  
Ivančić Zetović  
Anić Begić  
Potočki Kozić  
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment