Fakultet primijenjene matematike i informatike

 

Grafovi i primjene

MI011 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

graph1

Izborni kolegij Grafovi i primjene izvodi se u zimskom semestru prve i druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo te na drugoj godini nastavničkog diplomskog studija matematike i informatike. Glavni cilj kolegija je upoznati studente s teorijom grafova, pri čemu će naglasak biti na primjene grafova u raznim područjima znanosti te u svakodnevnom životu. 

 

 Sadržaj kolegija

 

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA I ASISTENT izv.prof.dr.sc. Snježana Majstorović  utorkom: 10:30-11:30

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. R. Diestel, Graph Theory, Electronic Edition, 2000 (dostupno online)
  2. D. Veljan, Kombinatorika s teorijom grafova, Školska knjiga, Zagreb, 1989

  3. M. E. J. Newman, Networks – An Introduction, Oxford University Press, 2010

  4. E. Estrada, The Structure of Complex Networks – Theory and Applications, Oxford University Press, 2012

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Nastava u zimskom semestru 2021./2022. se izvodi kontaktno uz korištenje platforme MS Teams.
Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod 0ns6lef.

Izvedbeni program kolegija Grafovi realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  utorkom: 8-10h  
VJEŽBE    

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti će pisati dva kolokvija. Za prolaznu ocjenu, moraju točno riješiti barem 50%  zadataka na oba kolokvija.  Tijekom semestra, studenti imaju priliku rješavati projektne zadatke (samostalno ili u timu) te tako povećati broj bodova ostvarenih na kolokvijima. 

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji uspješno polože pismeni ispit. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

  • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

Materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima.

 

  • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

Materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima.

 

  • PRIMJERI PISMENIH ISPITA
  • PRIMJERI KOLOKVIJA

  

 

OBAVIJESTI za kolegij GRAFOVI

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment