Odjel za matematiku

Matematička teorija računarstva

M074 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cNastava se izvodi putem predavanja i vježbi. Na predavanjima studenti upoznaju osnovne pojmove i rezultate matematičke teorije računarstva kroz ilustrativne primjere i/ili dokaze. Vježbe su auditornog tipa. Na vježbama studenti primjenjuju stečena apstraktna znanja na konkretnim problemima. Predavanja i vježbe su obavezne. 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Zoran Tomljanović vidjeti OVDJE

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. M. Sipser, Introduction to the Theory of Computation, Second Edition, Thomson Course Technology, Boston, 2005

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematička teorija računarstva realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže kroz pismeni i usmeni ispit. Studenti se mogu osloboditi pismenog ispita preko dva kolokvija. 

Pismeni dio ispita se može položiti putem 2 kolokvija od kojih svaki vrijedi 100 bodova.

  • Na svakom kolokviju bodovni prag je 30 bodova.
  • Studenti, koji ukupno imaju barem 80 bodova i zadovoljavaju bodovne pragove, su položili pismeni dio ispita.

 

PISMENI ISPIT

Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija moraju prije pristupanja usmenom ispitu najprije položiti pismeni dio ispita u nekom od redovnih ispitnih termina. Na pismenom ispitu za ocjenu dovoljan (2) potrebno je skupiti barem 45% od ukupnog broja bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI I ISPITNI MATERIJALI

 

Materijali za nastavu na daljinu, pdf knjige je dostupan pod obavijestima (za registrirane korisnike):

 

Zadaci zadani za vježbu i za domaću zadaću su sastavni dio vježbi te ih studenti trebaju samostalno riješiti.

Dok traje nastava na daljinu kolokviji će biti organizirani on-line. Termini prvog i drugog kolokvija su objavljeni pod obavijestima. Detalji o usmenom ispitu će biti naknadno postavljeni.

Napomena: mole se studenti da pitanja vezano za nastavu na daljinu postavljaju u niže dostupnom sustavu pitanja i odgovora.

 

 

 

OBAVIJESTI

    • Obavijesti mogu vidjeti samo registrirani korisnici

     

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment