Predkolegij Odjela za matematiku

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Predkolegij Odjela za matematiku je online tečaj koji studentima prve godine preddiplomskog studija nudi mogućnost testiranja i samostalnog ponavljanja srednjoškolskog gradiva matematike. Teme obuhvaćene Predkolegijem su sljedeće:

  1. Brojevi i algebra
  2. Funkcije
  3. Jednadžbe i nejednadžbe
  4. Geometrija

Tečaj Predkolegija sastoji se od dva dijela. U prvom dijelu nalaze se zadaci za samostalan rad. U drugom dijelu nalaze se zadaci za provjeru znanja. Detaljnije informacije o samom Predkolegiju možete  pronaći unutar Loomen sustava.

*Kako se može pristupiti Predkolegiju?*

Predkolegij je u potpunosti izveden kao ekolegij na Loomen platformi (https://loomen.carnet.hr/) što znači da će sav sadržaj i komunikacija biti u obliku online sadržaja. Kako bi vam se olakšao pristup preporučujemo sljedeće korake:

  1. Na ekolegij pristupite preko poveznice  https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=7086
  2. Prilikom pristupa ekolegiju ponudit će vam se opcija prijave i odaberite prijavu preko AAI korisničkog računa (informacije koje ste dobili u Obavijesnom pismu prilikom upisa), te upišite lozinku za ekolegij pr3dkolegij kako bi se upisali. 
  3. Nakon upisa, u glavnom izborniku Loomen sustava u podizborniku Moji e-kolegiji pojavit će se PREDKOLEGIJ kao ekolegij na kojeg ste se prijavili. Nakon ovog koraka više ne morate unositi lozinku ekolegija.

U slučaju bilo kakvih poteškoća u pristupu na ekolegij, slobodno se obratite kolegici Mateji Đumić na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA I TERMINI DEMONSTRATURA  

 


OBAVIJESTI  

  • [1.10.2017.] Oglašen je raspored studenata po grupama i termini demonstratura.
  • [19.7.2017.] Kontakt osoba je doc.dr.sc. Mirela Jukić Bokun, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..