Odjel za matematiku

Primijenjena statistika

(2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Primijenjena statistika obvezni je kolegij na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju građevinarstva (smjer vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina). Cilj kolegija je studente pripremiti za razumijevanje i rješavanje stvarnih problema kroz stjecanje znanja o metodama matematičke statistike, metodama opisivanja kvalitativnih podataka, te metodama matematičke vjerojatnosti primjenjivim u praksi.  

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA

doc.dr.sc. Ivan Papić

termin konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Benšić, M. i Šuvak, N., Primijenjena statistika, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek, 2012.

DODATNA LITERATURA

 1. A. Jazbec - Osnove statistike, Šumarski fakultet, Zagreb, 2008.
 2. G.R. Iversen - Statistics, the conceptual Approach, Springer, Berlin, 1997.
 3. G. McPherson - Applying and Interpreting Statistics, Springer, Berlin, 2001.
 4. S. Lipschutz and J. Schiller - Introduction to Probability and Statistics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, New York – Toronto, 1998.
 5. J.T. McClave, P.G. Benson and T. Sincich - Statistics for Bussiness and Economics, Prentice Hall, London, 2001.
 6. J. O. Rawlings, S.G. Pantula and D.A. Dicky - Applied Regression Analysis, Springer, Berlin, 1998.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Primijenjena statistika realizira se s fondom od 60 sati (30P+30V). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
TERMINPREDAVAONICA

Petkom 14:00-17:00 i subotom 9:00-12:00, od 9.10.2020. do 21.11.2020.

Računalna učionica II.47 (GRAFOS)

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija na kojima je moguće ostvariti maksimalno 100 bodova. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je ostvariti barem 50 bodova od ukupnog broja bodova. Ocjene se formiraju prema sljedećem kriteriju:

50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan(5).

Svi studenti koji polože kolokvije imaju mogućnost povećati ocjenu kvalitetnim seminarskim radom. U seminarskom radu treba primijeniti usvojene metode na praktičnim podacima po izboru.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Za usmeni ispit potrebno je izraditi seminarski rad. Usmeni ispit sastoji se od prezentacije i obrane teze seminarskog rada. Za izradu rada bit će potrebno koristiti znanja i vještine usvojene tijekom kolegija. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

 

Opis predavanjaPrezentacija
Uvod. Prikupljanje i organizacija podataka. Deskriptivna statistika (kvalitativne varijable). pdf
Deskriptivna statistika (numeričke varijable). pdf
Vjerojatnost. Slučajna varijabla. Diskretna slučajna varijabla. pdf 16.10. 17.10.
Neprekidna slučajna varijabla. Numeričke karakteristike slučajne varijable. Empirijska distribucija. pdf
Statističko zaključivanje - jedna varijabla. Pouzdani intervali. pdf
Testiranje statističkih hipoteza. Testiranje hipoteza o očekivanju. Testiranje hipoteza o distribuciji. pdf
Statističko zaključivanje - dvije varijable. Dvodimenzionalan slučajni vektor. pdf
Jednostavna linearna regresija. Koeficijent korelacije. pdf
   
Pregled procedura u Statistici pdf
Smjernice za izradu seminara pdf
Primjer izrade seminara pdf, podaci

 

 • PRIMJERI KOLOKVIJA
 • Prvi kolokvij (kolegij sličnog programa) (pdf)
 • Drugi kolokvij (kolegij sličnog programa) (pdf)
 • Prvi kolokvij 2017./2018. (pdf)
 • Drugi kolokvij 2017./2018. (pdf)
 • Prvi kolokvij 2019./2020. (pdf)
 • Drugi kolokvij 2019./2020. (pdf)

 

OBAVIJESTI

 

 • Rezultate pismenog ispita održanog 20.9.2021. možete vidjeti ovdje.
 • Rezultate pismenog ispita održanog 6.9.2021. možete vidjeti ovdje.
 • Rezultate pismenog ispita održanog 7.7.2021. možete vidjeti ovdje.
 • Rezultate pismenog ispita održanog 23.6.2021. možete vidjeti ovdje.
 • Rezultate pismenog ispita održanog 29.4.2021. možete vidjeti ovdje.
 • Rezultate pismenog ispita održanog 23.2.2021. možete vidjeti ovdje.
 • Dijeljenje potpisa i upis ocjena za studente koji su zadovoljni predloženom ocjenom s kolokvija bit će u utorak, 9.2. (u tom slučaju studenti trebaju prijaviti ispitni rok 9.2.2021.). Svi studenti trebaju ostaviti svoje indekse u referadi u prijepodnevnim satima istoga dana te ih mogu preuzeti idući dan u referadi.
 • Konačni rezultati kolokvija s prijedlozima konačnih ocjena (pdf). Upis ocjena za studente koji su zadovoljni predloženom ocjenom bit će u veljači 2021. (u tom slučaju studenti trebaju prijaviti prvi redovni zimski ispitni rok). 
  Studenti koji žele popraviti ocjenu mogu to učiniti izradom seminarskog rada. Seminar bi trebalo predati do kraja veljače. Za sva pitanja slobodno se javite mailom. Studenti koji nisu položili kolokvije trebaju se prije izlaska na pismeni ispit javiti radi dogovora oko termina ispita.

 • Drugi kolokvij održat će se u subotu, 28.11.2020. u učionici II.47 po sljedećem rasporedu po grupama: Grupa A (studenti čija prezimena počinju slovima A-L) od 09:00h i Grupa B (studenti čija prezimena počinju slovima M-Ž) od 10:30h.

 • Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvidi u kolokvij bit će u petak, 13.10.2020. nakon predavanja.
 • Prvi kolokvij održat će se u petak, 6.11.2020. u učionici II.47 po sljedećem rasporedu po grupama: Grupa A (studenti čija prezimena počinju slovima A-L) od 14:00h i Grupa B (studenti čija prezimena počinju slovima M-Ž) od 15:30h.
 • 16.10. i 17.10. predavanja se neće održati fizički iz tehničkih razloga već u "online formatu".  Materijali ovotjednih predavanja (prezentacija + video materijali) bit će dostupni na prikladnom mjestu pod "Nastavni materijali".

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment