Odjel za matematiku

Matematika 

(2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Matematika na Ekonomskom fakultetu se izvodi u ljetnom semestru na prvoj godini preddiplomskog studija.


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Antoaneta Klobučar  
ASISTENT (G1, G2)    
ASISTENT (G3)
ASISTENT (G4, G5)

 

SADRŽAJ KOLEGIJA

Uvod: Skup realnih brojeva. Intervali. Supremum i infimum. Apsolutna vrijednost realnog broja.

Funkcije: Pojam funkcije. Neka svojstva realnih funkcija. Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija. Opća potencija. Polinomi. Hornerova shema. Racionalne funkcije. Eksponencijalna funkcija. Logaritamska funkcija. Trigonometrijske funkcije. Ciklometrijske funkcije. Elementarne funkcije.

Nizovi: Pojam niza. Neki specijalni nizovi. Osnovna svojstva nizova. Limes niza realnih brojeva. Algebarske operacije s nizovima.

Limes funkcije. Neprekidnost: Limes funkcije. Asimptote funkcije. Neprekidnost funkcije.

Diferencijalni račun: Pojam derivacije. Pravila deriviranja. Derivacije elementarnih funkcija. Derivacije višeg reda. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. L’Hospitalovo pravilo. Primjene diferencijalnog računa (monotonost, lokalni ekstremi, konveksnost, točke infleksije). Ispitivanje tijeka funkcije.

Linarna algebra: Sustavi linearnih algebarskih jednadžbi. Gaussova metoda eliminacije. Gauss-Jordanova metoda. Matrice. Operacije s matricama. Rang matrice. Regularne matrice. Determinante. Cramerovo pravilo.

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D.Jukić, R.Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 2004. (pdf)
 2. M. Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski, Matematika, Osijek, 1998. (pdf)
 3. S. Kurepa, Matematička analiza 1, Tehnička knjiga, Zagreb, 1979.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICAASISTENT
PREDAVANJA   D1 D13
VJEŽBE - G1   D13 D13
VJEŽBE - G2   D13 D13
VJEŽBE - G3   D13 D13
VJEŽBE - G4   D13 D13
VJEŽBE - G5   D13 D13
VJEŽBE - G6   D13 D13

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra organizirat će se tri kolokvija koja će obuhvatiti teorijski dio i zadatke koji su usko povezani s gradivom obrađenim na predavanjima i vježbama. Maksimalan broj bodova na pojedinom kolokviju je 100. Za prolaznu ocjenu student treba na svakom kolokviju skupiti barem 30 bodova i ukupno postići barem 120 bodova. Po potrebi, na kraju semestra svakom studentu koji je na samo jednom kolokviju imao manje od 30, a više od 20 bodova omogućit će se ponovljeno pisanje samo jednog kolokvija. Konačna ocjena računa se prema sljedećoj tablici:

Bodovi120-165166-210211-270271-300
Ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5)

Ukoliko student ispit ne položi preko kolokvija kolegij polaže preko pismenog i usmenog dijela. 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
Predavanje 1 Skupovi realnih brojeva pdf
Predavanje 2 Funkcije pdf
Predavanje 3 Funkcije. Elementarne funkcije pdf
Predavanje 4 Elementarne funkcije. Nizovi realnih brojeva pdf
Prvi kolokvij
Predavanje 5 Nizovi realnih brojeva. Limes niza realnih brojeva pdf
Predavanje 6 Limes funkcije pdf
Predavanje 7 Asimptote. Neprekidnost pdf
Predavanje 8 Derivacije pdf
Predavanje 9 Primjene derivacija pdf
Drugi kolokvij
Predavanje 10 Matrice pdf
Predavanje 11 Regularne matrice pdf
Predavanje 12 Determinante pdf
Treći kolokvij
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbiOpis vježbeMaterijali
Vježbe 1 Infimum i supremum skupa. Apsolutna vrijednost realnog broja. Linearne jednadžbe i nejednadžbe pdf
Vježbe 2 Funkcije pdf
Vježbe 3 Funkcije pdf
Vježbe 4 Funkcije. Nizovi realnih brojeva pdf
Vježbe 5 Limes niza pdf
Vježbe 6 Limes funkcije pdf
Vježbe 7 Asimptote funkcije. Neprekidnost funkcije pdf
Vježbe 8 Derivacije. Logaritamsko deriviranje. Derivacije višeg reda pdf
Vježbe 9 Primjena derivacija. L'Hospitalovo pravilo. Intervali monotonosti, lokalni ekstremi, konveksnost, konkavnost i točke infleksije. Tijek funkcije pdf
Vježbe 10 Matrice. Neke specijalne matrice pdf
Vježbe 11 Regularne matrice. Sustav linearnih algebarskih jednadžbi. Gaussova metoda eliminacije za rješavanje sustava linearnih algebarskih jednadžbi pdf
Vježbe 12 Determinante. Cramerovo pravilo. pdf
 • POMOĆNI MATERIJALI ZA PRIPREMU KOLOKVIJA I ISPITA
CjelinaTeorijska pitanjaZadaci
Realni brojevi i realne funkcije jedne varijable pdf zadaci s rjesenjima, dodatni zadaci
Nizovi pdf zadaci s rjesenjima, dodatni zadaci
Limes funkcije. Neprekidnost pdf zadaci s rjesenjima, dodatni zadaci
Diferencijalni račun pdf zadaci s rjesenjima, dodatni zadaci
Linearna algebra pdf zadaci s rjesenjima, dodatni zadaci

 

 • KOLOKVIJI
Akademska godina1. kolokvij2. kolokvij3. kolokvij
2016./2017. pdf pdf  pdf
2015./2016. pdf pdf
2012./2013. pdf pdf pdf
2011./2012. pdf pdf pdf
2010./2011. pdf pdf pdf
2009./2010. pdf pdf pdf  
2008./2009. pdf pdf pdf

 

 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA
 • Matematika pismeni - primjer iz 2017. (pdf)
 • Matematika pismeni - primjer iz 2016. (pdf)
 • Matematika pismeni - primjer iz 2013. (pdf)

  

 

OBAVIJESTI

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment