Ugrađeni sustavi

I039 (1+2+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

PicsArt 11 18 03.24.42Ugrađeni sustavi izvodi se u zimskom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovim znanjima o ugrađenim sustavima i njihovoj primjeni kod različitih elektroničkih uređaja, poput mobilnih telefona, pametnih kartica, elektronike u vozilima, elektroničkim uređajima za široke mase itd. Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević utorak od 10 - 11 h
ASISTENT Jurica Maltar  prema dogovoru
VANJSKI SURADNIK Matija Bogdanović, prof.  prema dogovoru

 

 

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. J. Hespanha, Linear Systems Theory, Princeton University Press, 2009.
  2. Z. Li, S. S. Ge, Fundamentals in Modeling and Control of Mobile Manipulators, CRC Press, 2013.
  3. S. M. Lavelle, Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006.
  4. A. Barrera, Advances in Robot Navigation, INTECH Open Access Publisher, 2011.
  5. W. E. Dixon, D. M. Dawson, E. Zergeroglu, A. Behal, Nonlinear Control of Wheeled Mobile Robots, Springer, 2001.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Ugrađeni sustavi realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 1 sat predavanja, 2 sata vježbi i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obvezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA četvrtak, 15 - 16 h RP17
VJEŽBE  četvrtak, 16 - 18 h

RP17

SEMINAR četvrtak, 18 - 19 h RP17

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ocjene dovoljan (2) i dobar (3) moguće je ostvariti na osnovu određenog broja bodova na domaćim zadaćama koje se pišu tijekom kolegija. Za ocjene vrlo dobar (4) i izvrstan (5) potrebno je pristupiti izradi praktičnog projekta.

  dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)
 Domaće zadaće barem 60%   barem 70%  barem 80%  barem 90%
 Projektni zadatak
 NE  NE  DA DA

Domaće zadaće pišu se na tjednoj bazi nakon određenih predavanja/vježbi. Na sljedećim vježbama studenti će imati priliku izložiti svoja rješenja. Svi oni studenti koji predaju zadaće, a ne pojave se na vježbama neće im se priznavati bodovi iz zadaće.

Nastavni materijali

Nastavni materijali su dostupni samo registriranim korisnicima.


OBAVIJESTI

09.10.2017. Prvo predavanje iz US održati će se u četvrtak, s početkom u 14h.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment