Odjel za matematiku

 

 

 

Elementarna geometrija

M101 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cElementarna geometrija izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je sistematizirati, učvrstiti i produbiti znanje elementarne, osnovnoškolske, sintetičke geometrije bez zadiranja u aksiomatsku izgradnju geometrija. Klasični geometrijski sadržaji što više aktualizirat će se demonstracijama uz pomoć računalnih alata dinamične geometrije na predavanjima i vježbama.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc.Zdenka Kolar-Begović  
ASISTENT doc.dr.sc. Ljiljana Primorac Gajčić

 Nakon vježbi i po dogovoru.

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. B. Pavković, D. Veljan - Elementarna matematika l, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
 2. D. Palman - Trokut i kružnica, Element, Zagreb, 1994.
 3. D. Palman - Planimetrija, Element, Zagreb, 1999.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Elementarna geometrija realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno. 
Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEDU pristupne podatke i kod ehsnd0t.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA petak, 8-10h  D2
VJEŽBE petak, 10-12h D2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti pišu 2 kolokvija od kojih svaki nosi 100 bodova. Student je pismeni dio ispita položio preko kolokvija ako zadovolji sljedeća dva uvjeta:

 • na svakom kolokviju ima minimalno 30 bodova,
 • ukupno ima minimalno 90 bodova.

 

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit nosi 100 bodova. Student je položio pismeni dio ispita ako ostvari minimalno 45 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, odnosno kolokvija, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Materijali s predavanja:

    Materijali s vježbi:

PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA:

 • 19.lipnja 2018. (pdf)
 • 3.srpnja 2018. (pdf)
 • 29.kolovoza 2018. (pdf)
 • 19.lipnja 2019. (pdf)
 • 3.srpnja 2019. (pdf)
 • 29.kolovoza 2019. (pdf)
 • 12.rujna 2019. (pdf)
 • 29.siječnja 2020. (pdf)
 • 19.veljače 2020. (pdf)

 

PRIMJERI KOLOKVIJA:

 • 1.kolokvij 2020./21. (pdf)
 • 2.kolokvij 2020./21. (pdf)
 • 1.kolokvij 2019./20. (A B C D E)
 • 2.kolokvij 2019./20. (A B C D E)
 • 1.kolokvij 2018./19.(A B)
 • 2.kolokvij 2018./19 (A B)
 • 1.kolokvij 2017./18. (A B)
 • 2.kolokvij 2017./18. (A B)

 

OBAVIJESTI 

 

 • Rezultati prvog kolokvija mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u četvrtak, 19.5.2022. u 11h u uredu 15 na prvom katu. 

 

  

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment