Odjel za matematiku

Računalno jezikoslovlje

I051 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

RacJezStjecanje znanja o prirodnom jeziku i njegovim računalnim obradbama, preko algoritama i programa za morfologiju, sintaksu i semantiku, s posebnim naglaskom na izvlačenju informacije iz dokumenata, te stvaranju povezanih LLOD podataka (linguistic linked open data). Upoznati Python module za obradbu teksta, te ovladati tehnikama prepoznavanja uzoraka. Primijeniti matematička i statistička znanja u modeliranju i računalnoj obradbi hrvatskoga jezika. 

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećoj poveznici (pdf)

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Domagoj Ševerdija ponedjeljak 13-14h
IZVODITELJ KOLEGIJA: prof.dr.sc. Mario Essert utorak 11-12h

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper: Natural Language Processing with Python, http://www.nltk.org/book/, O'Reilly Media, 2009.
  2. Alexander Clark, Chris Fox, Shalom Lappin,The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing, Wiley-Blackwell, 2010
  3.  Christian Chiarcos, Sebastian Nordhoff, Sebastian Hellmann: Linked Data in Linguistics, Springer-Verlag, 2012.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi) u serijama po blokovima svaka 2 tjedna. Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA ponedjeljak: 9.00-11.00h D8
VJEŽBE ponedjeljak: 11:00-13.00h.  RP3

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju predanih domaćih zadaća i konačna ocjena oblikuje na temelju dane tablice:

 dovoljan (2) dobar (3)  vrlo-dobar(4)  izvrstan (5) 
 20-29 30-39  40-45  45-50
PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Na usmenog ispitu studenti imaju mogućnost da povećaju ocjenu definiranu domaćim zadaćama ukoliko to žele. Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. 

 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavni materijali su dostupni nakon prijave na stranicama kolegija i na JupyterLab platformi u mapi /usr/share/RacJez/. Svi materijali bit će objavljeni na Microsoft Teams i MERLIN sustavu.

 

 

OBAVIJESTI

  • Kolegij je u potpunosti izvođen na Microsoft Teams platformi.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment