Odjel za matematiku

Moderni sustavi baza podataka

I046 (3+3+1) - 9 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

databaseManagement

Kolegij Moderni sustavi baza podataka izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je stjecanje znanja o modernim sustavima baza podataka i njihovoj primjeni u izradi praktičnih rješenja te stjecanje vještina u radu na Oracle, MySQL, MongoDB i Hadoop sustavima za upravljanje bazama podataka.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NOSITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Slobodan Jelić
 
NASTAVNIK dr.sc. Mateja Đumić Vrijeme konzultacija
ASISTENT Rebeka Čorić  

OSNOVNA LITERATURA

  1. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, and JenniferWidom. Database Systems: The Complete Book,
    volume 1. Prentice Hall, Jan 2009.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Moderni sustavi baza podataka realizira se s fondom od 105 sati (tjedno 3 sata predavanja, 3 sata vježbi i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obvezno.

 
Nastava će se održavati prema redovitom rasporedu i Modelu 2. Kod za pristup odgovarajućem Teams kanalu je m320e5x.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Ponedjeljak, 14:00 - 17:00 h RP-2
VJEŽBE Utorak, 9:00 - 12:00 h RP-2

Tijekom semestra studenti pišu dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Na kolokvijima je moguće skupiti najviše 100 bodova, a za prolaz je potrebno skupiti barem 50%. Studenti koji na kolokviju postignu manje od 50% bodova moraju ići na pismeni dio ispita te za prolaz na njemu ostvariti barem 50% bodova. Ostvareni bodovi na kolokviju/pismenom ispitu na ukupnu ocjenu utječu 40%.

Studenti tijekom semestra mogu pisati domaće zadaće, koje će, u ovisnosti o uloženom trudu studenta, utjecati na formiranje konačne ocjene iz kolokvija/ispita. Domaće zadaće na ukupnu ocjenu utječu 20% .

Osim toga studenti moraju napraviti završni projekt koji predstavlja usmeni dio ispita. Završni projekt će se smatrati položenim ako se na njemu ostvari barem 50% mogućih bodova. Utjecaj završnog projekta na ocjenu je 40%. 

Konačna ocjena iz kolokvija/ispita  formira se na sljedeći način:

bodovi      [40,55]      <55,70]       <70,85]       <85,100]   
ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)

 

Konačna ocjena iz kolegija formira se nakon položenih kolokvija i uspješno završenog projekta.

Termini kolokvija 

Nastavni materijali i obavijesti su vidljivi samo registriranim korisnicima.

 

Opis Materijali
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment