Odjel za matematiku

Strukture podataka i algoritmi II

I054 (3+2+0) - 7 ECTS bodova

Osnovne informacije

SPAKolegij Strukture podataka i algoritmi II izvodi se u ljetnom semestru druge godine preddiplomskog studija matematike i preddiplomskog studija matematike i računarstva. Osnovni cilj ovog predmeta je upoznati studente s naprednim strukturama podataka i algoritmima na grafovima kao i njihovoj primjeni u širokom spektru računalnih problema. Pored algoritamskog pristupa, izlažu se odabranim poglavljima iz teorije grafova. Na kraju predmeta studenti se upoznaju s odabranim algoritmima iz teorije brojeva i računalne geometrije. Pored teorijskog pristupa, od studenata će se očekivati uspješno korištenje stečenih znanja u izradi efikasnih implementacija struktura podataka i algoritama koji se obrađuju u okviru predmeta.

  • Sadržaj kolegija: [pdf
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVAČ doc. dr.sc. Slobodan Jelić Termini
ASISTENT Ena Pribisalić Po dogovoru
ASISTENT Rebeka Čorić Termini

 

Osnovna literatura

  1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algoritms, 3Ed, MIT Press, 2009. 

Dopunska literatura

  1. M. T. Goodrich, R. Tamassia, D. M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2010.
  2. A. Drozdek, Data Structures and Algorithms in C++, Cengage Learning, 2012.
  3. R. Sedgewick, K. Wayne, Algorithms, Addison-Wesley Professional, 2011.

Raspored predavanja i vježbi

Izvedbeni program kolegija Strukture podataka i algoritmi II realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 3 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 14:00-17:00 h D-2
VJEŽBE Ponedjeljak, 16:00-18:00 h
RP-2

Pravila polaganja ispita

Tijekom semestra studenti mogu polagati tri kolokvija. Prva dva kolokvija su teorijskog tipa, a treći je programerskog tipa. Teorijski kolokviji nose po 30 bodova, dok programerski kolokvij nosi 40 bodova. Uvjeti za prolaz na kolokvijima su barem 40% bodova ostvarenih na teorijskim kolokvijima (24 boda) i barem 50% bodova ostvarenih na programerskom kolokviju (20 bodova).

Osim kolokvija, studenti mogu pisati domaće zadaće. Domaće zadaće će nositi ukupno 50 bodova.

Pismeni ispit sastoji se samo od programerskog dijela, dok se na usmenom ispitu odgovara gradivo obuhvaćeno teorijskim kolokvijima. Ukoliko netko od studenata položi teorijske kolokvije, a na programerskom ne skupi dovoljan broj bodova za prolaz, može izaći samo na pismeni ispit i ne mora nakon toga usmeno odgovarati.

Konačna ocjena se računa prema sljedećem kriteriju (ukoliko su ispunjeni svi dosad navedeni uvjeti):

dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5)
[50 - 70) [70 - 100] (100 - 125) [125 - 150]
 


Domaće zadaće pišu se tijekom semestra i nisu obavezne. Zadaju se nakon predavanja s rokom rješavanja približno 7 dana. Studenti koji predaju zadaću dužni su prisustvovati vježbama na kojima će se prolaziti kroz tu zadaću i po potrebi odgovarati određene zadatake kako bi im se priznali ostvareni bodovi.

Promjena pravila polaganja

Zbog korona virusa, domaće zadaće postaju obvezne. Na kraju semestra pisat će se ispit koji će se sastojati od teorijskog i programerskog dijela (ukoliko se on bude mogao provesti). Ukoliko se ispit ne može provesti, ocjena će se formirati pomoću domaćih zadaća. Postoji mogućnost usmenog ispita kako bi se potvrdila ocjena.

U slučaju prepisivanja, studenti se ispituju putem Skype-a od strane asistentice i mogu im se poništiti bodovi zadaće. Rezultati zadaća bit će ažurirani što je ranije moguće. Rješenja zadaća bit će dostupna nakon roka za predaju.

Osim domaćih zadaća, studenti su dužni riješiti zadatke s vježbi koji nisu riješeni (oni se ne boduju, nego su ostavljeni za samostalnu vježbu). Zadaci se ne moraju slati na pregled. Ukoliko student ne razumije zadatak, ili ima poteškoća s istim, može se javiti na mail asistentice. Zadaci s vježbi služe za dodatno razumijevanje gradiva obrađenog na predavanju.


Predavanja

Materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima.


Vježbe

Materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima.


Zadaće

Materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima.


Kolokviji

Materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima.


OBAVIJESTI

Obavijesti su vidljive samo registriranim korisnicima.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment