Odjel za matematiku

Moderni računalni sustavi

I045 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cModerni računalni sustavi se izvode u zimskom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je studente upoznati s temeljnim logičkim sklopovima te koristeći iste izgraditi funkcionalno računalo. Studeni će se upoznati s konceptima dizajniranja i testiranja sklopova pomoću Hardware description language-a (HDL), dizajniranja asemblerskih jezika, apstrakcije hardvera pomoću virtualnog stroja kao i kompajliranja jednostavnog objektno orijentiranog programskog jezika.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević prema dogovoru putem e-maila
ASISTENT Luka Borozan prema dogovoru putem e-maila
VANJSKI SURADNIK Ivan Kvolik, Rimac Automobili prema dogovoru putem e-maila

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. N. Nisan, S. Shocken, The elements of computing systems: building a modern computer from first principles, MIT press, 2008.
  2. Nastavne materijale i popratni software moguće je preuzeti s linka.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno. Predavanja se u zimskom semestru 2020./21. akademske godine izvode po modelu 1, a vježbe po modelu 2.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 14:00-16:00 RP2
VJEŽBE Utorak, 16:00-18:00 RP2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih na domaćim zadaćama i završnog projekta. Domaće zadaće nose ukupno 100 bodova i zamjenjuju pismeni dio ispita.

Ocjene iz domaćih zadaća se dodjeljuju u sljedećem rasponu.

  • [0-50) nedovoljan
  • [50, 65) dovoljan
  • [65, 80) dobar
  • [80, 90) vrlo dobar
  • [90, 100] izvrstan

Ocjenu iz domaćih zadaća potrebno je potvrditi pisanjem završnog projekta pomoću kojega je istu moguće i povisiti.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij putem domaćih zadaća.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.
 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Nastavni materijali su dostupni na Teams kanalu kolegija (sz7iy4g).

 

OBAVIJESTI

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment