Fakultet primijenjene matematike i informatike

Računalno razmišljanje i programiranje I

I061 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Računalno razmišljanje i programiranje izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog nastavničkog  studija matematike i informatike. Cilj kolegija je praktično upoznavanje studenata sa složenijim programerskim tehnikama i razmišljanjima, korištenje programskih jezika visokih nivoa. Ovim predmetom se želi naučiti studente matematike naprednijim, ali ne nužno i teže shvatljivim, konceptom programiranja i programerskog razmišljanja.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NOSITELJ KOLEGIJA                 doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić                  Ponedjeljkom u 12:30h

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. A Gentle Introduction to Programming Using Python – MiT
  OpenCourseWare 
  Downey, Allen, Jeffrey Elkner, and Chris Meyers.
  How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python.
  Green Tea Press, 2002.

 2. Learn to Program: Crafting Quality Code (University of Toronto) - Coursera

 3. Dive Into Python

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Ponedjeljak, 9-11h, RP-1
VJEŽBE Ponedjeljak, 11-13h RP-1

Šifra za MS Teams za kolegij Računalno razmišlajnje i programiranje je n2ey6ti

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju dva kolokvija, na kojima studenti mogu ostvariti ocjene dovoljan (2), dobar (3), vrlo-dobar (4).
Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je skupiti barem 40% od ukupnog broja bodova s oba kolokvija.
Oni studenti koji žele ocjenu izvrstan (5) trebaju napraviti samostalni programerski projekt koji će biti definiran pri kraju predavanja.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
     
     
     
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
     
     
 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

 

 • DOMAĆE ZADAĆE

 

 

OBAVIJESTI

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment