Odjel za matematiku

 

Primijenjena i Inženjerska matematika

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cIzvedbeni program kolegija Primijenjena i inženjerska matematika realizira se u prvom semestru Diplomskog studija - Prehrambeno inženjerstvo i Diplomskog studija - Procesno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu s fondom od 90 sati (tjedno 3 sata predavanja, 2 sata vježbi i 1 sat seminara).  

SADRŽAJ KOLEGIJA

POGREŠKE Vrste pogreški. Apsolutna I relativna pogreška. Signifikantne znamenke. Pogreške kod izračunavanja vrijednosti funkcije. Inverzni problem u teoriji pogrešaka.
INTERPOLACIJA Lagrangeov i Newtonov oblik interpolacionog polinom. Ocjena pogreške. Hermiteova interpolacija. Linearni interpolacijski spline. Po dijelovima kubična Hermiteova interpolacija. Kubični interpolacijski spline.
RJEŠAVANJE NELINEARNE JEDNADŽBE Metoda bisekcije. Metoda jednostavnih iteracija. Newtonova metoda i modifikacije.
PROBLEMI NAJMANJIH KVADRATA Definiranje problema i primjeri. Linerani problem najmanjih kvadrata. Nelinearni problemi najmanjih kvadrata. Gauss-Newtonova metoda.
NUMERIČKA INTEGRACIJA Trapezno pravilo. Newton-Cotesova formula. Simpsonovo pravilo.
NUMERIČKO RJEŠAVANJE OBIČNIH DIFERENCIJALNIH JEDNADŽBI Eulerova metoda. Metoda Runge - Kutta.
DESKRIPTIVNA STATISTIKA Grafičko predočavanje podataka. Srednje Vrijednosti, median, mode, standardna devijacija, histogram i poligon frekvencija.
OSNOVE STATISTIKE Diskretna vjerojatnost. Osnove teorije skupova i kombinatorike. Uvjetna vjerojatnost i nezavisni događaji. Slučajne varijable. Diskretne distribucije: binomna, Poissonova i geometrijska. Neprekidne distribucije: uniformna, eksponencijalna i Gaussova. Očekivanje i varijanca. Problemi u statistici, procjene, intervali povjerenja, testovi.

 NASTAVNIKKONTAKTKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA Kristian Sabo ksabo @ mathos.hr
(031) 224 - 800
poslije predavanja
ASISTENT Rebeka Čorić rcoric @ mathos.hr
(031) 224-800
poslije vježbi

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. R. Scitovski - Numerička matematika, Odjel za matematiku, Osijek, 2000.
 2. G. R. Iversen - Statistics, the conceptual Approach, Springer, Berlin, 1997.

DOPUNSKA LITERATURA

 1. D.Kincaid, W.Cheney - Numerical Analysis, Brooks/Cole Publishing Company, New York, 1996.
 2. J.Stoer, R.Bulirsch - Introduction to Numerical Analysis, 2nd Ed., Springer Verlag, New York, 1993.
 3. B.P. Demidovič, I.A. Maron - Computational Mathematics, Mir Publisher, Moscow, 1987.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

 TERMIN
PREDAVANJA Petak, 8 - 11h (predavaonica D-1 na Odjelu za matematiku)
VJEŽBE Petak, 11-14h (predavaonica D-1 na Odjelu za matematiku)

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

KOLOKVIJI

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija, koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Za polaganje kolokvija potrebno je skupiti barem 20 bodova na svakom kolokviju (od mogućih 100), a sveukupno 80 bodova (od mogućih 200).

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 45 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita i/ili kolokvija formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 • SKRIPTE
 1. Skripta kolegija Numerička matematika profesora Scitovskog
 2. Skripta kolegija Statistika profesorice Benšić
 3. Skripta kolegija Uvod u vjerojatnost i statistiku profesorice Benšić
 • PRIMJERI KOLOKVIJA
GodinaPrvi kolokvijDrugi kolokvij
2019./2020. pdf pdf
2012./2013. pdf pdf
2011./2012. pdf pdf
2010./2011. pdf pdf
 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA
 • 28.rujna 2020. (pdf)
 • 31. kolovoza 2017. (pdf)
 • 11. veljače 2011. (pdf)
 • 27. lipnja 2011. (pdf)
 • 11. srpnja 2011. (pdf)

 

 

OBAVIJESTI

 • [31.3.2023.] Pismeni ispit će se održati u petak, 5.04.2023. od 13:00 do 15:00 sati u predavaonici D-5 na Odjelu za matematiku.
 • [20.2.2023.] Pismeni ispit će se održati u petak, 24.02.2023. od 14:00 do 16:00 sati u predavaonici RP-2 na Odjelu za matematiku.
 • [2.2.2023.] Rezultate popravnog kolokvija možete vidjeti OVDJE. Uvid u kolokvije je moguć po dogovoru.
 • [28.1.2023.] Rezultate drugog kolokvija i ukupne rezultate možete vidjeti OVDJE. Svoje kolokvije ako želite možete doći pogledati u utorak, 31. siječnja 2023. u 9:20 u kabinet br. 7 u prizemlju na Odjelu za matematiku. Popravni kolokvij za studente za koje je naznačeno da trebaju pristupiti popravnom kolokviju će se održati u četvrtak, 2. veljače 2023. od 10 do 12 sati u učionici broj 2 na Odjelu za matematiku. Studenti koji su položili kolokvij ujedno su položili pismeni i usmeni dio ispita. Kako bi ocjena bila upisana, studenti trebaju prijaviti ispit za 10. 2. Studenti koji nisu zadovoljni s ocjenom mogu pristupiti usmenom ispitu, za što je potrebno do 6.2. poslati email profesoru na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Za studente koji se dotada ne jave emailom smatrat će se da su zadovoljni ocjenom te će im ona 10.2. biti upisana u ISVU sustav.
 • [9.1.2023.] Drugi kolokvij će se održati u petak, 27.1.2023. od 9-11 u predavaonici br. 1 na Odjelu za matematiku. Na drugi kolokvij mogu izaći svi studenti, neovisno o rezultatu s 1. kolokvija. Molim studente koji nisu izašli na 1. kolokvij, a planiraju izaći na 2. kolokvij da se do 20.1.2023. jave na email rcoric @ mathos.hr.
 • [9.1.2023.] VAŽNO! U petak 13.1.2023. vježbe će umjesto u 11 početi u 10:30 sati u predavaonici br. 3. 
 • [06.12.2022.] U petak 9.12.2022. vježbe će umjesto u 11 početi u 10:30.
 • [29.11.2022.] VAŽNO! U petak 2.12.2022. vježbe će umjesto u 11 početi u 10 sati. 
 • [29.11.2022.] Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti OVDJE. Uvid u kolokvij je moguć u petak 2.12. nakon vježbi.
 • [28.10.2022.] Prvi kolokvij će se održati u petak, 25.11.2022. od 9-11 u predavaonici br. 1 na Odjelu za matematiku.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment