AVM6205

"Trudim se prilagoditi svoju nastavu tako da studentima bude zanimljiva i da je studenti mogu pratiti, a opet mora biti i malo teška jer da bi nešto bilo zanimljivo, mora biti i malo teško..."

Danijel Grahovac u prilogu o matematici u emisiji „Dobro jutro, Hrvatska"
Hrvatska radio-televizija, 9. ožujka 2010.

Gore navedeni citat obilježio je početak znanstvene i nastavne karijere znanstvenog novaka Danijela Grahovca. I zaista, ni sam se nije bojao teškog, a teška matematika očito mu je bila vrlo zanimljiva jer je nakon završenog Zajedničkog doktorskog studija matematike Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, u petak 17. travnja 2015. na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uspješno obranio svoju doktorsku disertaciju. Njegovo zanimanje i, kako sam često kaže, „znatiželja" vezana za otvorene probleme iz područja teorije vjerojatnosti te matematičke i primijenjene statistike rezultirali su s nekoliko objavljenih znanstvenih radova u prestižnim međunarodnim časopisima i doktorskom disertacijom koja nosi naslov „Svojstva skaliranja slučajnih procesa s primjenama u procjeni parametara i svojstvima trajektorija", a koju je izradio pod voditeljstvom prof.dr.sc. Nikolai N. Leonenka sa Sveučilišta u Cardiffu i izv.prof.dr.sc. Mirte Benšić s Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku.

Široko matematičko znanje, posebno ono iz područja teorijske statistike, kao i iskustvo u izradi statističkih analiza u različitim primijenjenim disciplinama Danijelu Grahovcu osigurali su prepoznatljivost i širok krug kontakata u međunarodnoj akademskoj i gospodarskoj zajednici.

Osim uspješnog početka znanstvene karijere treba istaknuti i Danijelovo aktivno sudjelovanje u izvedbi nastave matematike na Sveučilištu u Osijeku i rad na popularizaciji statistike i preciznog korištenja statističkih metoda u primijenjenim istraživanjima. Tako je početkom akademske 2014./2015. godine sudjelovao u izvođenju tečaja iz korištenja statističkog softvera za zaposlenike Sveučilišta te je uključen u program cjeloživotnog učenja „Primijenjena statistika" na Sveučilištu u Osijeku. Osim toga, aktivno je sudjelovao u organizaciji međunarodne konferencije „18th European Young Statisticians Meeting" koja je u kolovozu 2013. godine održana na Odjelu za matematiku.

S obzirom na ovako bogat i uspješan početak karijere dr.sc. Danijela Grahovca svjesni smo da od njega možemo očekivati velike rezultate, značajne kako za njega osobno tako i za cijelo Sveučilište.