ICT 390x361

Koliko je istine u porukama da IT sektor u Hrvatskoj čeka svijetla budućnost? Kako Sveučilišta mogu u tome pomoći i gdje je tu prilika za studente? Ako vas zanimaju odgovori na ovakva i slična pitanja pridružite nam se na tribini i okruglom stolu koji će se održati na Odjelu za matematiku u Osijeku.

Glavni dionici ovog događaja su:

  • Bela Ikotić, Osijek Software City, Poduzetnički inkubator BIOS
  • Goran Bokun, Product Manager at Siemens Convergence Creators
  • Krešimir Mlinarić, direktor tvrtke Adacta, Zagreb

Vrijeme i mjesto:
20. svibnja 2015.
12:30, dvorana 1 (D1), prvi kat
Odjel za matematiku, Trg Lj. Gaja 6.
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku 

Live streaming je bio dostupan za vrijeme održavanja tribine.

Detaljnije o tribini možete pogledati ovdje.