Slobodan_obranaVeliko nam je zadovoljstvo obavijestiti vas da je Odjel za matematiku bogatiji za još jednog doktora znanosti iz znanstvenog polja matematika, grane računarstvo. Naime, naš asistent, Slobodan Jelić, je 28. svibnja 2015. uspješno obranio svoju doktorsku disertaciju na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu pod naslovom "Brzi aproksimacijski algoritmi za problem povezanog skupovnog pokrivača i srodne probleme", pred povjerenstvom u sastavu: prof.dr. Robert Manger (predsjednik povjerenstva), doc.dr. Goranka Nogo, izv.prof.dr. Domagoj Matijević (mentor).

U svojoj doktorskoj disertaciji Slobodan se bavio aproksimacijskim algoritmima za NP teške probleme kombinatorne optimizacije, a posebice nekim interesantnim generalizacijama problema skupovnog pokrivača (Set Cover problem). Također se bavio implementacijom brzih kombinatornih algoritama u problemima linearne optimizacije.

Kratak životopis:

Slobodan Jelić rođen je 13. veljače 1986. godine u Osijeku. Nakon završene srednje škole Gimnazija Vukovar 2004. godine upisuje Preddiplomski studij matematike na Odjelu za matematiku pri Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku. 2007. godine stječe akademski naziv prvostupnika matematike nakon čega upisuje Sveučilišni diplomski studij matematike, smjer financijske i poslovne matematike, koji završava u listopadu 2009. godine stjecanjem akademskog zvanja magistra matematike. Iste godine u prosincu upisuje Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike na PMF-MO u Zagrebu i počinje raditi kao asistent na Odjelu za matematiku u Osijeku. Od 2009. godine u nekoliko navrata boravio je na više međunarodnih škola (ADFOCS, DAAD).

Znanstveno se usavršavao u Discrete Optimisation Group DISOPT pri Ecole polytechnique federale de Lausanne (EPFL), Švicarska, pod mentorstvom prof. Friedricha Eisenbranda od 5. svibnja do 5. rujna 2014. godine. Dobitnik je više prestižnih stipendija tijekom svog studija:

  • 2006. − 2007. - državna stipendija, MZOS,
  • 2007. − 2009. - stipendija Osječko-Baranjske županije, kategorija: daroviti studenti,
  • 2009. − 2010. - Top stipendija tjednika Nacional.