Matematika

(3+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Matematika na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti se izvodi u zimskom semestru na prvoj godini preddiplomskog studija.

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Dragana Jankov Maširević

Nakon predavanja ili po dogovoru.

ASISTENT dr.sc. Marija Miloloža Pandur  Nakon vježbi ili po dogovoru.
     
VODITELJ KOLEGIJA
(izvanredni studij)
doc.dr.sc. Suzana Miodragović  

ASISTENT
(izvanredni studij)

doc.dr.sc. Suzana Miodragović

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. M. Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski, Matematika, Osijek, 1994
 2. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematika realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 3 sata predavanja i 2 sata vježbi).
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 8-11h Aula Media

VJEŽBE
Zootehnika, Mehanizacija, Agroekonomika 

Srijeda, 16:30-18h Aula Media

VJEŽBE
Hortikultura, Bilinogojstvo

Srijeda,14:15-16h Aula Media

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Tijekom kolegija planirano je pisanje 2 kolokvija, njihovo uspješno polaganje zamjenjuje pismeni dio ispita.

Na svakom kolokviju moguće je ostvariti 100 bodova, što je ukupno 200 bodova nakon oba kolokvija. Nakon oba kolokvija, studenti moraju imati barem 10 bodova iz teorije i barem 10 bodova iz zadataka kako bi mogli ostvariti pozitivnu ocjenu.

Pri tome, uspjeh na kolokvijima računa se prema sljedećoj tablici:

Bodovi80-109110-139140-169170-200
Ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5)

 Pismeni dio ispita obavezan je za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog dijela ispita je 40 bodova. Usmeni ispit (vidi ispod teorijska pitanja u pripremama za kolokvije) obavezan je za sve studente koji polože pismeni ispit. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita formira konačna ocjena.

NASTAVNI MATERIJALI

 • PRIPREMA ZA KOLOKVIJE
 Pitanja (teorijski dio)Zadaci za vježbu
1. kolokvij .doc pdf
2. kolokvij .doc pdf
 • KOLOKVIJI
Akademska godina1. kolokvij2. kolokvij
2017./2018. pdf pdf
2015./2016. pdf  pdf
2014./2015. pdf pdf
2013./2014. pdf pdf

  

 • PISMENI ISPITI

Termini pismenih ispita u akademskoj godini 2019./2020. (za redovne studente). 

POGLEDATI PROTOKOL ULASKA U ZGRADU FAZOS-a. Raspored po predavaonicama i vrijeme pisanja će biti dano 1-2 dana prije ispita.

 • 22.5.2020. (usmeni ispit: 27.5.2020.) -otkazuje se jer nema prijavljenih studenata
 • 3.6.2020. , 8h, Aula media, svi prijavljeni  (usmeni ispit: 8.6.2020., 8.30h, Aula media)
 • 17.6.2020. 8h, Vijećnica (1.kat), svi prijavljeni (usmeni ispit: 23.6.2020., 08:30h, predavaonica P-1 (soba 37 u prizemlju FAZOSa))
 • 1.7.2020. 8h, Aula magna, 2. kat, svi prijavljeni (usmeni ispit: 9.7.2020. u 08:30, predavaonica P-2 (soba 038) u prizemlju FAZOSa)
 • 26.8.2020. 8h, Aula media, 2.kat, svi prijavljeni (usmeni ispit: 1.9.2020. u 12:00 -svi studenti -predavaonica 1, u prizemlju FAZOSa)
 • 9.9.2020. 8h, Aula alta, 4.kat, svi prijavljeni (usmeni ispit: 16.9.2020. u 12:00 -svi studenti -predavaonica broj 2 (prizemlje FAZOSa, soba 038).)
 • 23.9.2020. 8h, svi prijavljeni(usmeni ispit: 30.9.2020. u 13:00 -svi studenti -predavaonica broj 1 (prizemlje FAZOSa, soba 037).)
 • 16.10.2020., 8h, Aula magna, 2. kat (usmeni ispit: 22.10.2020. u 08:30 -svi studenti -predavaonica broj 1 (prizemlje FAZOSa, soba 037). Ispit za sve studente počinje točno u 08:30, kašnjenje se neće tolerirati.)
Akademska godina 
2018./2019. 05.09.2019.
2015./2016. 03.02.2016. 17.02.2016. 21.06.2016. 05.07.2016.   
2014./2015. 02.02.2015. 14.04.2015. 12.05.2015. 24.06.2015. 07.07.2015.
2013./2014. 20.06.2014. 04.07.2014. 03.09.2014. 19.09.2014.  


OBAVIJESTI

 

 • [16.10.2020.] REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 16.10.2020.: 

  JMBAG: 79075060   43/100     dovoljan (2)

  JMBAG: 79073830     41/100     dovoljan (2)

  JMBAG:  79072854     48/100     dovoljan (2)

Uvid u ispite preko e-maila (javiti se asistentici do ponedjeljka, naknadne primjedbe neće biti uvažene). Termin usmenog ispita: četvrtak, 22.10.2020. u 08:30 -svi studenti -predavaonica broj 1 (prizemlje FAZOSa, soba 037). Ispit za sve studente počinje točno u 08:30, kašnjenje se neće tolerirati.

 • [9.10.2020.]

  Odobren je novi rok za pismeni ispit: 16.10.2020., 8h, Aula magna, 2. kat. Za prolazak na pismenom ispitu potrebno je ostvariti barem 40 bodova te nije preporučljivo rješavati samo dva zadatka.

 • [23.9.2020.] REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 23.9.2020.: 
 • JMBAG bodovi ocjena
  0113142556 55/100 dobar (3)
  0079076778 konzultacije 24.9.2020., 12h, Odjel za matematiku, 1. kat, kabinet 15
  0079076463 konzultacije 24.9.2020., 12h, Odjel za matematiku, 1. kat, kabinet 15
  0079077177 42/100

  dovoljan (2)

  10216829 41/100 dovoljan (2)
  Ostali nisu položili.  Za uvid u ispit javiti se asistentici na e-mail do petka, do 12h (napisati naslov e-maila: UVID u PISMENI, FAZOS). Bit će vam poslan vaš skenirani ispit s naglašenim greškama. Usmeni ispit bit će održan 30.9.2020. na FAZOS-u. Bit će stavljena obavijest u koliko sati i u kojoj predavaonici (vidi iznad).
 • [9.9.2020.] REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 9.9.2020.: ovdje. Za uvid u ispit javiti se asistentici na e-mail do petka, do 12h (napisati naslov e-maila: UVID u PISMENI, FAZOS). Bit će vam poslan vaš skenirani ispit s naglašenim greškama. Usmeni ispit bit će održan 16.9.2020. na FAZOS-u. Bit će stavljena obavijest u koliko sati i u kojoj predavaonici (vidi iznad).
 • [8.9..2020.] Raspored i termin pisanja pismenog ispita 9.9.2020.: svi prijavljeni studenti pišu u 8h u Auli alti (4. kat)PONIJETI MASKU. Prilikom ulaska u zgradu Fakulteta studentu se mjeri temperatura i upisuje se u evidencijsku knjigu s potrebnim podatcima, a student je obvezan potpisati izjavu o traženim podatcima. Studenti su na ispit obvezni doći najkasnije 15 minuta prije početka kako bi se obavile potrebne predradnje za ulazak u zgradu Fakulteta. Nakon toga, studenti koji imaju ispit u određenom vremenu čekaju suradnika (asistenta, poslijedoktoranda, tehničara) koji će ih odvesti najkraćim putem u prostoriju gdje će se obaviti predviđena aktivnost. Izlaz iz zgrade FAZOS-a: sjeverni izlaz.
 • [26.8.2020.] REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 26.8.2020.: ovdje. Za uvid u ispit javiti se asistentici na e-mail do petka, do 12h (napisati naslov e-maila: UVID u PISMENI, FAZOS). Bit će vam poslan vaš skenirani ispit s naglašenim greškama. Usmeni ispit bit će održan 1.9.2020. na FAZOS-u. Bit će stavljena obavijest u koliko sati i u kojoj predavaonici (vidi iznad).
 • USMENI ISPIT (za studente koji su pismeni dio položili 1.7.2020.) će se održati  9.7.2020. u 08:30, predavaonica P-2 (soba 038) u prizemlju (FAZOS).
 • [1.7.2020.] REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 1.7.2020.: JMBAG 79072630 dovoljan (2), JMBAG 79074929 dovoljan (2), JMBAG 79076783 dovoljan (2). Ostali studenti nisu položili. Za uvid u ispit javiti se asistentici na e-mail do petka, do 12h (napisati naslov e-maila: UVID u PISMENI, FAZOS). Bit će vam poslan vaš skenirani ispit s naglašenim greškama. Usmeni ispit bit će održan 9.7.2020. na FAZOS-u. Bit će stavljena obavijest u koliko sati i u kojoj predavaonici (vidi iznad).
 • [30.6.2020.] Raspored i termin pisanja pismenog ispita 1.7.2020.: svi prijavljeni studenti pišu u 8h u Auli magni (1. kat). PONIJETI MASKU
 • [15.6.2020.] Raspored i termin pisanja pismenog ispita 17.6.2020.: svi prijavljeni studenti pišu u 8h u Vijećnici (1. kat)
 • [3.6.2020.] REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 3.6.2020.: JMBAG 0165079924 dobar (3), JMBAG 0079076783 nedovoljan (1). Usmeni ispit bit će održan u ponedjeljak, 8.6.2020. u 8.30h, u predavaonici Aula media. Molim poštovati isti protokol za ulaz u zgradu, kao i kada ste dolazili na pismeni ispit.
 • [1.6.2020.] Raspored i termin pisanja pismenog ispita 3.6.2020.: svi prijavljeni studenti pišu u 8h u Auli medii
 • [20.02.2020.] REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 20.02.2020.:  Tomislav Benić dovoljan (2),  Marko Javorović dovoljan (2), Jelena Kovač dovoljan (2), Matej Krajcar dovoljan (2), Valentina Kuterovac dovoljan (2),  Valeria Matić dovoljan (2),  Dominik Režić dobar(3),  Adrian Semeti dovoljan (2), Marko Žaper dobar (3). Ostali studenti nisu položili. Uvid u pismene ispite: petak, 21.02.2020. u 10h, na Odjelu za matematiku, Trg Lj. Gaja 6, 1. KAT, KABINET 14. TERMIN USMENOG DIJELA ISPITA: ponedjeljak, 24.2.2020. u 13:00 (na Odjel za matematiku, Trg Lj. Gaja 6, kabinet 30, u prizemlju).
 • [6.2.2020.] REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 6.2.2020.: Bišćan Josip dovoljan (2), Kobak Luka dovoljan (2), Kocmanić Nebojša dovoljan (2), Mioč Dorotea dovoljan (2), Pandža Ivan dovoljan (2), Popović Domagoj dobar(3), Sekulić Stjepan dobar (3), Stranjik Karlo dovoljan (2). Ostali studenti nisu položili. Uvid u pismene ispite: petak, 7.2.2020. u 10h, na Odjelu za matematiku, Trg Lj. Gaja 6, 1. KAT, KABINET 14. TERMIN USMENOG DIJELA ISPITA: petak 14.2.2020. u 13:00 (na Odjel za matematiku, Trg Lj. Gaja 6, kabinet 30, u prizemlju) 
 • [24.1.2020.] Studenti koji su položili ispit preko kolokvija i koji prijave ispit preko studomata za 6.2.2020. na upis ocjene trebaju doći u četvrtak 6.2.2020. u 09:00 (na Odjel za matematiku, Trg Lj. Gaja 6, kabinet 30, u prizemlju) ili u petak 14.2.2020. u 13:00 (na Odjel za matematiku, Trg Lj. Gaja 6, kabinet 30, u prizemlju) po izboru. U istim terminima (po izboru) studenti mogu doći po potpis, ukoliko ga nisu dobili. Studenti koji su ispit položili preko kolokvija, a žele odgovarati kako bi pokušali postići veću ocjenu trebaju se javiti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi ih zabilježili za usmeni dio ispita. Studenti koji ispit nisu položili preko kolokvija trebaju izaći na pismeni dio ispita, na kojem se polažu samo zadaci i koji su prethodno prijavili preko studomata, a nakon položenog pismenog dijela ispita student je obavezan pristupiti usmenom dijelu ispita (u terminu koji bude objavljen zajedno s rezultatima pismenog ispita) te na usmenom ispitu odgovarati teorijska pitanja, navedena za oba kolokvija na stranici kolegija.
 • [24.1.2020.] Rezultati 2. kolokvija: ovdje (pdf). Kolokviji se mogu pogledati u utorak, 28.1.2020. od 12 do 14h, na ODJELU ZA MATEMATIKU, TRG LJUDEVITA GAJA 6, 1. KAT, KABINET 14, a ponavljači i izvanredni po dogovoru s asistenticom (upit na e-mail) do kraja SLJEDEĆEG tjedna.

 

OBAVIJESTI ZA IZVANREDNE STUDENTE

 

 • [21.9.2020.] Pismeni ispit je položio Nebojša Manojlović, 40 (dovoljan 2). Ostali studenti nisu položili pismeni ispit. Usmeni ispit će se održati u petak, 25.9. u 9:00h na Odjelu za matematiku u kabinetu 14, I kat.
 • [7.9.2020.] Usmeni ispit ce se održati u cetvrtak, 10.9. u 8:15h na Odjelu za matematiku u kabinetu 14, I kat. Pismeni ispit je položio Pavao Capak, 62 boda.
 • [7.7.2020.] Usmeni ispit će se održati u srijedu, 8.7. u 8:15h na Odjelu za matematiku u kabinetu 14, I kat.
 • [20.6.2020.] Usmeni ispit će se održati u utorak, 23.6. u 12:00h na Odjelu za matematiku u kabinetu 14, I kat.
 • [23.2.2020.] Pismeni ispit 21.2. su položili Josip Fišer (60 bodova, dobar(3)), Marko Brišić (40 bodova, dovoljan(2)). Usmeni ispit će se održati u srijedu, 26.2. u 12:00h na Odjelu za matematiku u kabinetu 14.
 • [10.2.2020.] Rezultati pismenog ispita i obavijest o usmenom ispitu.
 • [29.1.2020.] Prvi termin pismenog ispita je u ponedjeljak, 10.2.2020. u 14:00h u  P-1. Ostali ispiti će se održati 21.2.2020., u ljetnom ispitnom roku pismeni ispiti održat će se 19.6.2020. i 3.7.2019., a u jesenskom roku održat će se 7.9.2020. i 21.9.2020.
 • [10.9.2019.] Pismeni ispit nije položio nitko. Ispiti se mogu pogledati sutra u 8:30 na Odjelu za matematiku u kabinetu 19 na prvom katu.
 • [12.7.2019.] Usmeni ispiti u jesenskom ispitnom roku održat će se 9.9.2019. i 23.9.2019. u 9:00h u D8 na Odjelu za matematiku.
 • [19.6.2019.] Usmeni ispiti održat će se 2.7.2019. i 11.7.2019. u 8:00h u D-8 u prizemlju Odjela za matematiku.
 • [19.2.2019.] Ispiti se mogu pogledati sutra u 10:00 na Odjelu za matematiku u kabinetu 19 na prvom katu. Usmeni ispit održat će se u petak, 22.2. u 8:00 u dvorani D-2 na Odjelu za matematiku.
 • [5.2.2019.] Pismeni ispit održan danas nije položio nitko. Ispiti se mogu pogledati sutra u 10:00 na Odjelu za matematiku u kabinetu 19 na prvom katu.
 • [22.1.2019.] Termini pismenih ispitnih rokova za izvanredne studente: u zimskom ispitnom roku pismeni ispiti održat će se 5.2.2019. i 19.2.2019., u ljetnom ispitnom roku pismeni ispiti održat će se 19.6.2019. i 3.7.2019., a u jesenskom roku održat će se 27.8.2019. i 10.9.2019. Svi ispiti održat će se u P1 s početkom u 14:00h.
 • Primjerci pismenih ispita za izvanredne studente: