Matematika

(3+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Matematika na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti se izvodi u zimskom semestru na prvoj godini preddiplomskog studija.

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Dragana Jankov Maširević

Nakon predavanja ili po dogovoru.

ASISTENT dr.sc. Marija Miloloža Pandur  Nakon vježbi ili po dogovoru.
     
VODITELJ KOLEGIJA
(izvanredni studij)
doc.dr.sc. Suzana Miodragović  

ASISTENT
(izvanredni studij)

doc.dr.sc. Suzana Miodragović

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. M. Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski, Matematika, Osijek, 1994
 2. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematika realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 3 sata predavanja i 2 sata vježbi).
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 8-11h Aula Media

VJEŽBE
Zootehnika, Mehanizacija, Agroekonomika 

Srijeda, 16:30-18h Aula Alta

VJEŽBE
Hortikultura, Bilinogojstvo

Srijeda,14-16h Aula Media

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Tijekom kolegija planirano je pisanje 2 kolokvija, njihovo uspješno polaganje zamjenjuje pismeni dio ispita.

Na svakom kolokviju moguće je ostvariti 100 bodova, što je ukupno 200 bodova nakon oba kolokvija. Nakon oba kolokvija, studenti moraju imati barem 10 bodova iz teorije i barem 10 bodova iz zadataka kako bi mogli ostvariti pozitivnu ocjenu.

Pri tome, uspjeh na kolokvijima računa se prema sljedećoj tablici:

Bodovi80-109110-139140-169170-200
Ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5)

 

NASTAVNI MATERIJALI

 • PRIPREMA ZA KOLOKVIJE
 Pitanja (teorijski dio)Zadaci za vježbu
1. kolokvij .doc pdf
2. kolokvij .doc pdf
 • KOLOKVIJI
Akademska godina1. kolokvij2. kolokvij
2017./2018. pdf pdf
2015./2016. pdf  pdf
2014./2015. pdf pdf
2013./2014. pdf pdf

  

 • PISMENI ISPITI

Termini pismenih ispita u akademskoj godini 2018./2019. (za redovne studente). Svi ispiti se pišu u dvorani Aula Media.

 • 03.04.2019. u 18:00 sati
 • 17.06.2019. u 9:00 sati
 • 04.07.2019. u 12:00 sati (novi termin!)
 • 05.09.2019. u 9:00 sati
 • 19.09.2019. u 9:00 sati
Akademska godina 
2018./2019. 05.09.2019.
2015./2016. 03.02.2016. 17.02.2016. 21.06.2016. 05.07.2016.   
2014./2015. 02.02.2015. 14.04.2015. 12.05.2015. 24.06.2015. 07.07.2015.
2013./2014. 20.06.2014. 04.07.2014. 03.09.2014. 19.09.2014.  


OBAVIJESTI

 • [15.10.2019.] Studenti koji su odslušali kolegij akademske 2018./2019. a žele pristupiti kolokvijima trebaju se javiti asistentici na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (ili nakon vježbi) ili voditeljici kolegija na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (ili nakon predavanja) najkasnije do srijede 6.11.2019.
 • [11.10.2019.] Prvi kolokvij će se održati u srijedu 13.11.2019. od 09:00 u Auli Magni i Auli Medii. Raspored po predavaonicama će biti naknadno objavljen.Iznimno taj tjedan se neće održati predavanja i vježbe iz Matematike.

 

OBAVIJESTI ZA IZVANREDNE STUDENTE

 • [10.9.2019.]Pismeni ispit nije položio nitko. Ispiti se mogu pogledati sutra u 8:30 na Odjelu za matematiku u kabinetu 19 na prvom katu.
 • [12.7.2019.] Usmeni ispiti u jesenskom ispitnom roku održat će se 9.9.2019. i 23.9.2019. u 9:00h u D8 na Odjelu za matematiku.
 • [19.6.2019.] Usmeni ispiti održat će se 2.7.2019. i 11.7.2019. u 8:00h u D-8 u prizemlju Odjela za matematiku.
 • [19.2.2019.] Ispiti se mogu pogledati sutra u 10:00 na Odjelu za matematiku u kabinetu 19 na prvom katu. Usmeni ispit održat će se u petak, 22.2. u 8:00 u dvorani D-2 na Odjelu za matematiku.
 • [5.2.2019.] Pismeni ispit održan danas nije položio nitko. Ispiti se mogu pogledati sutra u 10:00 na Odjelu za matematiku u kabinetu 19 na prvom katu.
 • [22.1.2019.] Termini pismenih ispitnih rokova za izvanredne studente: u zimskom ispitnom roku pismeni ispiti održat će se 5.2.2019. i 19.2.2019., u ljetnom ispitnom roku pismeni ispiti održat će se 19.6.2019. i 3.7.2019., a u jesenskom roku održat će se 27.8.2019. i 10.9.2019. Svi ispiti održat će se u P1 s početkom u 14:00h.
 • Primjerci pismenih ispita za izvanredne studente: