Odjel za matematiku

fotka5 1170 488Nastava u okviru programa cjeloživotnog učenja Primijenjena statistika, uz korištenje licenciranog statističkog softvera Statistica, počinje u ponedjeljak 12. listopada na Odjelu za matematiku u računalnoj učionici broj 16 u prizemlju. Nastava će biti organizirana svakim radnim danom u terminu od 17:00 do 20:00 sati (tri školska sata).

Sadržaj programa, koji se može izvoditi korištenjem licenciranog statističkog softvera Statistica (odnosi se na prvu grupu polaznika koja s nastavom počinje 12. listopada) ili besplatnog statističkog programskog jezika R (odnosi se na jednu od budućih grupa polaznika), pokriva aspekte temeljnog statističkog zaključivanja najčešće korištene u primijenjenim istraživanjima. Više informacija o programu Primijenjena statistika može se vidjeti na web stranici programa.

Prijave za nove grupe polaznika trajno su otvorene, a prijaviti se možete ispunjavanjem formulara za prijavu.