Odjel za matematiku

MCKU prvom tjednu u veljače 2016. godine na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom "Optimizacija parametarski ovisnih mehaničkih sustava" (IP-2014-09-9540; OptPDMechSys), čiji je voditelj prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, gostovat će sljedeći profesori:

  • izv. prof. dr. sc. Julio Moro Carreno, Sveučilište u Madridu, Španjolska
  • izv. prof. dr. sc. Bor Plestenjak, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
  • prof. dr. sc. Zlatko Drmač, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Tijekom gostovanja organizirat će se znanstvena radionica u sklopu koje će gostujući profesori razmijeniti svoje ideje i nove rezultate sa znanstvenicima s Odjela za matematiku i njihovim gostima. Na ovim radnim sastancima će osim gostujućih profesora i profesora Ninoslava Truhara, sudjelovati cijela radna skupina sa projekta IP-2014-09-9540, a pozvani su i svi ostali zainteresirani da se priključe radionici.

Profesor Julio Moro Carreno će održati predavanje na Matematičkom kolokviju 4. veljače 2016. Tema predavanja će biti usmjerena perturbacija u strukturiranim matričnim svojstvenim problemima. Profesor Zlatko Drmač će održati predavanje 3. veljače na Seminaru za optimizaciju i primjene.

Također, u sklopu radionice profesor Bor Plestenjak će održati seminar o numeričkim metodama za polinomijalni dvoparametarski svojstveni problem, te o svrstavanju spektra kod multiparametarskih problema koji dolaze iz separabilnih rubnih problema.

Teme predavanja gostujućih profesora usko su vezane za ostvarivanje glavnih ciljeva i rezultata projekta "Optimizacija parametarski ovisnih mehaničkih sustava" (IP-2014-09-9540) i u tom smislu ova znanstvena radionica će značajno doprinjeti znanstvenom razvoju numeričke matematike na Odjelu za matematiku. Osim toga, otvorit će se nove teme istraživanja i ostvariti nove suradnje iz kojih se očekuju kvalitetni znanstveni rezultati. Svakako, vjerujemo da ovakvi posjeti znanstvenika sa različitih sveučilišta doprinose širenju znanstvenih interesa, te ostvarivanju bolje komunikacije znanstvenika Odjela za matematiku sa znanstvenicima širom svijeta. Na taj se način Odjelu za matematiku, njegovim zaposlenicima, kao i studentima, otvaraju nove mogućnosti za suradnju i s ovakvim radionicama planiramo nastaviti i u budućnosti.