tribina statisticar

Odjel za matematiku već nekoliko godina intenzivno surađuje s tvrtkama i institucijama iz svog okruženja u vidu organizacije stručne prakse za svoje studente. Ta suradnja rezultirala je povećanjem prepoznatljivosti Odjela za matematiku kao institucije koja obrazuje kadrove spremne za rad u realnom sektoru te motivirala tvrtke iz okruženja na uključivanje matematičara u svoje poslovanje.

Ova tribina namijenjena je svim studentima Odjela za matematiku, s naglaskom na studente Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjera financijske matematike i statistike. Tribina će se održati 5. svibnja 2016. u 16:00 sati na Odjelu za matematiku, predavaonica 37.

Na tribini će sudjelovati predstavnici institucija i tvrtki uključenih u organizaciju stručne prakse studenata Odjela:

 

  • dr.sc. Brigita Hengl, Hrvatska agencija za hranu
  • Kruno Stražanac, mag.math. i Ana Leko, mag.math., Farmerom d.o.o.
  • Tena Pavić, mag.math., Žito d.o.o.
  • Dajana Rudić, mag.math., Adacta d.o.o.

Cilj tribine je predstavljanje spomenutih institucija i tvrtki te diskusija o poziciji matematičara u njihovom poslovanju.

Studenti Odjela koji su obavili praksu ukratko će opisati svoja iskustva i izazove s kojima su se susreli tijekom rada na postavljenim problemima u tijeku stručne prakse.

Nadamo se da će ovako organizirana tribina motivirati studente da se uključe u diskusiju konstruktivnim pitanjima i prijedlozima, s ciljem unaprijeđenja suradnje Odjela za matematiku s tvrtkama iz realnog sektora.