Matematika 

(2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Matematika izvodi se u zimskom semestru prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija arhitekture i urbanizma na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu u Osijeku. Cilj kolegija je usvajanje osnovnih znanja i vještina o algebarskim operacijama veznim uz brojeve i vektora, te o elementarnim funkcijama, analitičkoj geometriji i diferencijalnom računu.

 

SADRŽAJ KOLEGIJA

Prirodni i cijeli brojevi. Racionalni i realni brojevi. Intervali.

Elementarne funkcije. Pojam limesa funkcije. Neprekidnost funkcije. Trigonometrijske funkcije. Primjena trigonometrije u geometriji.

Vektori (usmjerene dužine). Kolinearnost i komplanarnost vektora. Zbrajanje vektora. Rastav vektora.

Množenje realnog broja i vektora. Baza i koordinatni sustav.

Skalarni produkt vektora. Pravokutni koordinatni sustav. Vektorski produkt vektora. Moment sustava sila. Jednadžbe ravnoteže. Mješoviti produkti vektora. Višestruki produkt.

Analitička geometrija (ravnina u prostoru).

Analitička geometrija (pravac u prostoru).

Derivacija elementarnih funkcije i primjene derivacije.

Derivacije višeg reda. Primjena diferencijalnog računa.

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Zoran Tomljanović nakon predavanja ili po dogovoru e-mailom 
ASISTENT Mateja Đumić nakon vježbi ili po dogovoru e-mailom

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Dragan Jukić, Rudolf Scitovski. MATEMATIKA I. Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek i Elektrotehnički fakultet Osijek. Osijek, 1998.
 2. Ivan Slapničar. Matematika 1, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Split, 2002.
 3. Ivan Slapničar, Josipa Barić, Marina Ninčević. Matematika 1. Zbirka zadataka.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 10-12h II.52
VJEŽBE  Četvrtak, 10-12h II.53

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra provjerava se znanje studenata putem usmenih i pismenih ispita te kolokvija. Tijekom semestra studenti će pisati dva kolokvija iz gradiva predavanja i dva kolokvija iz gradiva vježbi. Uspješno položeni kolokviji sa gradiva predavanja zamjenjuju usmeni dio ispita. Uspješno položeni kolokviji sa gradiva vježbi zamjenjuju pismeni dio ispita. Konačna ocjena sa kolokvija se formira na temelju rezultata iz svih kolokvija. Dodatno ako student uspješno položi oba kolokvija sa gradiva vježbi, onda ne mora ići na pismeni dio ispita, te analogno, ako student uspješno položi oba kolokvija sa gradiva predavanja, onda ne mora ići na usmeni dio ispita.

Pismeni ispit sastoji se od numeričkih zadataka, ukupno 100 bodova. Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu ostvari 45 bodova.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

Materijali iz Geometrije ravnine i prostora - Vektori u ravnini i prostoru

 

 • KOLOKVIJI

 Teorijski dio:

Akademska godina

1. kolokvij2. kolokvij
2018./2019. pdf pdf
     
   

 Dio sa zadacima:

Akademska godina1. kolokvij2. kolokvij
2018./2019. pdf  pdf
2017./2018. pdf pdf
2016./2017. pdf  pdf

 

 • PISMENI ISPITI
Akademska godina  
2016./2017. 02.02.2017. 16.02.2017. 28.04.2017.
2017./2018.  05.02.2018. 19.02.2018. 05.07.2018.

OBAVIJESTI

 • [17.02.2020.] Rezultate današnjeg ispita možete vidjeti ovdje. Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 24.2. u 13 sati na Odjelu za matematiku (ured E). Studenti koji su položili usmeni dio ispita 24.2.2020.: JMBAG: 0149230624 dovoljan(2). Rezultate možete pogledati u utorak 25.2.2020. u 9 sati na Odjelu za matematiku (ured E).
 • [04.02.2020.] Rezultate nakon popravnih ispita možete vidjeti ovdje, a ispita ovdje.  Usmeni ispit u okviru prvog ispitnog roka i upis ocjene za studente koji su položili bit će u petak u 8:30 sati na GFOSu u predavaonici II.51.
 • [24.1.2020.] Ukupne rezultate moguće je vidjeti ovdje. Ispod rezultata nalazi se obavijest koju je potrebno pročitati i u kojoj se nalaze sve potrebne informacije.
 • [09.12.2019.] Nadoknada predavanja održat će se u srijedu 11.12.2019. u 8:15 sati u II.52.
 • [09.12.2019.] Nadoknda koja nije bila održana 6.12. zbog puta u Zagreb, održat će se u petak 13. u 12 sati u II.52. (ova nadoknada ne utječe na redovite termine nastave utorkom i četvrtkom)
 • [02.12.2019.] U terminu predavanja u utorak 3.12.2019 će biti održane vježbe, a u terminu vježbi u četvrtak 5.12.2019. će biti održana predavanja.
 • [25.11.2019.] Rezultate 1. kolokvija možete vidjeti ovdje. Kolokvije je moguće vidjeti nakon predavanja/vježbi i u terminu konzultacija.
 • [25.11.2019.] U četvrtak 28. studenog neće se održati vježbe. Zbog propuštenog termina, idući tjedan vježbe će se održati u četvrtak, 5.12. u uobičajenom terminu i u petak, 6.12. u 11 sati u II.52
 • [17.10.2019.] U utorak 22.10.2019. neće biti nastave, nadoknada predavanja će biti u terminu vježbi 24.10.2019.
 • Termini kolokvija: 
  • 1. kolokvij (teorija) 19.11.2019.
  • 1. kolokvij (zadaci) 21.11.2019.
  • 2. kolokvijj (teorija) 21.1.2020.
  • 2. kolokvij (zadaci) 23.1.2020.
 • [01.10.2019.] Vježbe iz kolegija započinju u četvrtak, 3. listopada u 10 i 15.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment