Odjel za matematiku

farmeron

U srijedu 26.10. s početkom u 12:00 sati u predavaonici 2 Odjela za matematiku uspješna osječka IT tvrtka Farmeron d.o.o. održat će tribinu namijenjenu  studentima i nastavnicima Odjela. Tribina bi kroz neformalnu i opuštenu atmosferu studente trebala motivirati na aktivno sudjelovanje, a teme o kojima će biti riječi su sljedeće:

  • Studentske prakse u Farmeronu:
    - iskustva analitičara, bivših studenata Diplomskog studija matematike, smjera financijska matematika i statistika: praktikant -> analitičar -> data scientist (Ana Leko i Nikolina Brdarić)
    - prakse studenata Diplomskog studija matematike, smjera matematika i računarstvo: iskustva, sugestije i planovi (Ivan Lalić)
    - novi model odabira studenata za praksu i organizacija prakse (Kruno Stražanac)
  • Pitanja studenata i otvorena diskusija.

Pozivamo nastavnike i studente da se odazovu ovoj tribini te sudjeluju u diskusiji putem konstruktivnih pitanja i prijedloga.