Odjel za matematiku

 AVM6131

Ljiljana Primorac Gajčić, asistentica Odjela za matematku, 21. listopada 2016. uspješno je obranila, na Matematičkom odjelu Prirodoslovo matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, doktorsku disertaciju pod naslovom "Preslikavanja pravčastih ploha u Minkowskijevom prostoru" pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Dragutin Svrtan (predsjednik povjerenstva), prof. dr. sc. Blaženka Divjak, izv. prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović.

U doktorskoj disertaciji Ljiljana Primorac Gajčić je proučavala preslikavanja pravčastih ploha u Minkowskijevom prostoru, specijalnom ambijentnom prostoru u kojemu se s obzirom na definiranu pseudometriku, razlikuju tri vrste vektora, krivulja, odnosno ploha. Proučavane su izometrije pravčastih ploha, te su posebno analizirani uvjeti kada navedeno preslikavanje čuva izvodnice pravčastih ploha, tzv. Mindingove izometrije. Posebna pažnja je posvećena plohama koje nemaju svoj analogon u euklidskom prostoru. Proučavana su konformna, odnosno ekviarealna preslikavanja za sve klase pravčastih ploha te su proučavane invarijante Mindingove izometrije pravčastih ploha u n−dimenzionalnom Minkowskijevom prostoru.

Kratak životopis

Ljiljana Primorac Gajčić rođena je 11. prosinca 1984. godine u Vukovaru. U Vukovaru završava srednju školu te 2003. godine upisuje nastavnički studij matematike i informatike na Odjelu za matematiku u Osijeku. U listopadu 2007. godine uspješno brani diplomski rad stekavši time titulu profesora matematike i informatike. Akademske godine 2007./2008. upisuje doktorski studij matematike pri Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, te počinje raditi kao asistent na Odjelu za matematiku u prosincu 2007. godine. Sudjeluje u radu seminara za diferencijalnu geometriju. Sudjelovala je izlaganjem na nekoliko znanstvenih konferencija, a dobitnica je nagrade za najbolje postersko izlaganje na prvom simpoziju doktoranada PMF-a. Udana je i majka dvoje djece.