Odjel za matematiku

Večer matematike

Večer matematike je manifestacija koju je iniciralo Hrvatsko matematičko društvo, a održava se 1. prosinca 2016. na nekoliko mjesta u Republici Hrvatskoj. Sastoji se od skupa interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava učenika prema matematici. Sudjelovanje u zabavnim aktivnostima otkriva često zaboravljenu - zabavnu stranu matematike, stvara nove ideje o tome što matematika jest i čime se bavi te dokazuje da matematičke probleme, i bez da smo svjesni vlastitog talenta, svakodnevno svi uspješno rješavamo.

Udruga matematičara Osijek u suradnji s III. gimnazijom u Osijeku i Odjelom za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pripremili su zanimljiv program koji će se održati 1. prosinca 2016. s početkom u 17:30 u III. gimnaziji u Osijeku, Kamila Firingera 14.