pripreme

Na 146. sjednici Vijeća Odjela za matematiku dodijeljene su pohvale za uspješnost u studiranju i izvannastavnim aktivnostima po godinama studija u akademskoj 2016./2017. godini sljedećim studentima:

 • dvije pohvale studentima preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike:
    1. Patricku Nikiću, studentu 3. godine
    2. Mateju Kroflinu, studentu 2. godine
 • jedna pohvala studentici integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematike i informatike:
    1. Anji Corn, studentici 5. godine
 • Dvije pohvale studentima diplomskog sveučilišnog studija Matematike, smjer Financijska matematika i statistika:
    1. Uni Radojičić, studentici 2. godine
    2. Toniju Milasu, studentu 2. godine.

Studenti predloženi za pohvalu za uspješnost u studiranju i izvannastavne aktivnosti po godinama studija moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • položeni svi ispiti s prethodne godine studija
 • prosjek ocjena najmanje 4.5 za sve položene ispite iz prethodnog perioda studiranja na Odjelu za matematiku
 • biti uspješni u izvannastavnim aktivnostima koje doprinose ugledu Odjela za matematiku (objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim skupovima, sudjelovanje na međunarodnim studentskim natjecanjima iz matematike ili računarstva, sudjelovanje u aktivnostima popularizacije matematike ili računarstva i sl.)
 • nisu ponavljali niti jednu godinu studija.

Odluku o dodjeli pohvala za uspješnost u studiranju i izvananstavne aktivnosti po godinama studija donosi Vijeće Odjela svake akademske godine, a temeljem prijedloga Povjerenstva za dodjelu pohvala studentima Odjela za matematiku.

Pohvala za uspješnost u studiranju i izvannastavne aktivnosti po godinama studija sastoji se od PISANE PLAKETE.

U akademskoj 2016./2017. godini na Odjelu za matematiku pohvalu za uspješnost u studiranju i izvannastavne aktivnostima po godinama studija dobili su:

 1. Patrick Nikić, student 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike. Položio je sve ispite s prethodne godine studija s prosjekom ocjena 5,0 i ukupno ostvario 60 ECTS bodova u prethodnoj godini studija. Patrik Nikić osvojio je 169. mjesto na IEEEXtreme, 24-satnom natjecanju iz računarstva održanom 22. listopada 2016., BIOS, Osijek te 56. mjesto na Srednjoeuropskom studentskom ACM natjecanju CERC 2016 održanom od 18. do 20. studenoga 2016. na FER-u u Zagrebu. Također je sudjelovao u Natjecanju timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta održanom na Odjelu za matematiku u Osijeku 23. listopada 2016. Na Sveučilišnom prvenstvu u šahu u akad. 2014./2015. god. osvojio je 1. mjesto, a u akad. 2015./2016. god. 2. mjesto. Istih godina sudjelovao je i na Državnom prvenstvu u šahu koje se održavalo u Poreču. Patrik Nikić voditelj je šahovske sekcije Odjela za matematiku. U akad. 2016./2017. god. držao je demonstrature iz kolegija Uvod u strukture podataka i algoritme.
 2. Matej Kroflin, student je 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike. Položio je sve ispite s prethodne godine studija s prosjekom ocjena 4,9 i ukupno ostvario 60 ECTS bodova u prethodnoj godini studija. Matej Kroflin osvojio je 169. mjesto na IEEEXtreme, 24-satnom natjecanju iz računarstva održanom 22. listopada 2016., BIOS, Osijek te 56. mjesto na Srednjoeuropskom studentskom ACM natjecanju CERC 2016 održanom od 18. do 20. studenoga 2016. na FER-u u Zagrebu.
 3. Anja Corn, studentica je 5. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematike i informatike. Položila je sve ispite s prethodne godine studija s prosjekom ocjena 4,9 i ukupno ostvarila 62 ECTS boda u prethodnoj godini studija. Ove i nekoliko prethodnih akademskih godina Anja Corn demonstratorica je na kolegijima Integralni račun te Diferencijalni račun. Sudjelovala je u održavanju priprema za natjecanja iz matematike učenicima srednjih škola tijekom akademske 2014./2015. i 2016./2017. godine. Sudjelovala je i u 2 radionice za stručno usavršavanje profesora osnovnih i srednjih škola. Prva je održana u veljači 2016. godine u Elektrotehničkoj školi zajedno s doc. dr. sc. Ljerkom Jukić Matić i studentima Ivanom Širićem i Marinom Lukanović. Druga je održana u OŠ Mladost, 29. studenoga 2016. zajedno sa studentima Ivanom Širićem i Marinom Lukanović.
 4. Una Radojičić, studentica je 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Matematike, smjera Financijska matematika i statistika. Položila je sve ispite s prethodne godine studija s prosjekom ocjena 5,0 i ukupno ostvarila 61 ECTS bod u prethodnoj godini studija. Una Radojičić sudjelovala je na IEEEXtreme, 24-satnom natjecanju iz računarstva u 2013., 2014. i 2015. godini. Također je sudjelovala na međunarodnom studentskom matematičkom natjecanju IMC 2015. godine, te međunarodnom studentskom natjecanju Vojtěch Jarník koje se održalo u Ostravi u Češkoj od 6. do 10. travnja 2016. Tijekom 2016. godine pohađala je Scuola Matematica Interuniversitaria u Perugia, Italija od 1.8.2016. do 2.9.2016. i položila tečajeve: Matematička statistika i Parcijalne diferencijalne jednadžbe. Od 17.6. do 23.6.2016. pohađala je DAAD Intensive Course in Approximation Theory and Applications u Sozopol-u u Bugarskoj. Prihvaćen joj je za objavljivanje stručni članak u Osječkom matematičkom listu „Uvod u varijacijski račun i njegovu povijest“ u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Krešimirom Burazinom. Sudjelovala je u pripremama za natjecanje iz matematike učenicima srednjih škola u ak. 2014./2015. i 2015./2016. god. U okviru PRIMATIJADE 2015. održala je prezentaciju na temu „Motivacijski problemi i osnove varijacijskog računa“. Una Radojičić je prethodnih akademskih godina bila demonstratorica na kolegijima: Grafovi, Algebra, Obične diferencijalne jednadžbe, Kompleksna analiza, Funkcije više varijabli i Linearna algebra II.
 5. Toni Milas, student je 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Matematike, smjera Financijska matematika i statistika. Položio je sve ispite s prethodne godine studija s prosjekom ocjena 5,0 i ukupno ostvario 60 ECTS bodova u prethodnoj godini studija. Toni Milas sudjelovao je na IEEEXtreme, 24-satnom natjecanju iz računarstva u 2013., 2014. i 2015. godini. Također je sudjelovao na međunarodnom studentskom matematičkom natjecanju IMC 2015. godine te međunarodnom studentskom natjecanju Vojtěch Jarník koje se održalo u Ostravi u Češkoj od 6. do 10. travnja 2016. Tijekom 2016. godine pohađao je Scuola Matematica Interuniversitaria u Perugia, Italija od 1.8.2016. do 2.9.2016. i položio kolegije: Matematička statistika i Parcijalne diferencijalne jednadžbe. Od 17.6. do 23.6.2016. pohađao je DAAD Intensive Course in Approximation Theory and Applications u Sozopol-u u Bugarskoj. U okviru 22. Zimske škole matematike održao je predavanje „Diofantske jednadžbe“, a u okviru 23. Zimske škole matematike predavanje „Teorem beskonačno majmuna“. Održao je i radionicu pod nazivom „Umjetnost fraktala“ s izv. prof. dr. sc. Mihaelom Ribičić Penava na Festivalu znanosti 2016. Na PRIMATIJADI 2016. održao je predavanje „Travelling Salesman Problem“. Sudjelovao je u pripremama srednjoškolaca za matematička natjecanja u ak. 2015./2016. god. Toni Milas je prethodnih akademskih godina bio demonstrator na nizu kolegija: Elementarna matematika I i II, Numerička linearna algebra, Uvod u vjerojatnost i statistiku, Vektorski prostori, Vektorski i unitarni prostori i Linearna algebra I. Toni Milas je član: Studentskog zbora Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Odbora za nastavu i studente Studentskog zbora Sveučilišta te Povjerenstva za nastavu i studente Odjela za matematiku. Toni Milas izabran je za predsjednika Studentskog zbora Odjela za matematiku.