Odjel za matematiku

banking dayU okviru Mathos Banking Daya, koji se na Odjelu za matematiku održava 12. svibnja 2017. s početkom u 12:00 sati u D22, bit će održana radionica Instrumentalne varijable, 'matching' i kauzalnost (predavač: Ivana Vidaković iz Hrvatske narodne banke) te predavanje Što radi matematičar u banci? (predavači: Sandra Stanišić i Zdenko Hegeduš iz Erste & Steiermärkische Bank d.d. te Ivana Bacelj, Nikolina Brdarić, Milica Cvjetović i Dino Škrobar iz Privredne banke Zagreb d.d.).

Cilj Mathos Banking Daya je stjecanje novih znanja i vještina kojima se predavači svakodnevno služe u svom poslovnom okruženju, razmjena iskustava, uspostavljanje kontakta između studenata i njihovih potencijalnih poslodavaca te održavanje/jačanje veza Odjela za matematikus institucijama iz financijskog sektora.

Raspored i sažeci radionica:

Radionica
12:00 – 15:00, D22

Instrumentalne varijable, 'matching' i kauzalnost
Predavač Ivana Vidaković, mag.math.
ekonomist-istraživač, Direkcija za modeliranje Hrvatske narodne banke
Sažetak

Cilj radionice je studentima pružiti teorijski i praktični pregled korištenja instrumentalnih varijabli u svrhu utvrđivanja kauzalnosti. Radionica će se koncentrirati na mikroekonometrijsku upotrebu instrumentalnih varijabli (IV) u praksi, a sastojat će se od dvije kraće cjeline:

1. Nakon kraćeg teorijskog uvoda u IV metodu, komentirat ćemo neka od utjecajnih istraživanja koja koriste ovu ekonometrijsku tehniku: zašto je ona prikladna, što nam omogućava te koja su njena ograničenja i potencijalni problemi. Primjeri studija su dani u sljedećim člancima:

  • Angrist, J.D. (1990). Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery: Evidence from Social Security Administrative Records, American Economic Review, 80(5):1284-86.
  • Angrist, J.D., Krueger, A.B. (1991). Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings?, Quarterly Journal of Economics, 106(4), 979-1014

2. Alternativno IV metodi, spomenut cemo 'matching' algoritme, te koristeći aktualne podatke primijeniti 'matching' metodu u kontekstu evaluacije mjera aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.

 
Predavanje Što radi matematičar u banci?
15:30 – 16:00, P1 Predavači iz Erste & Steiermärkische Bank d.d.
  Sandra Stanišić, mag.math.
analitičar za integrirano upravljanje rizicima, Direkcija za kvantitativna istraživanja,
Zdenko Hegeduš, mag.math.
analitičar za integrirano upravljanje rizicima, Direkcija za kvantitativna istraživanja
Sažetak Cilj predavanja je dati sliku studentima zašto su matematičari potrebni unutar banke, odnosno dati poveznicu između ekonomskog i matematičkog svijeta. Iz vlastitog iskustva dati korisne savjete i prednosti matematičara pri zapošljavanju te dati odgovor na pitanje koliko zapravo znanja s fakulteta koristimo u svakodnevnom poslu. Opisati ukratko što zapravo radimo, s kojim pojmovima se susrećemo i koje je njihovo značenje.
16:00 – 17:00, P1 Predavači iz Privredne banke Zagreb d.d.
  Ivana Bacelj, mag.math.
pripravnik analitičar, organizacijski dio: Upravljanje rizicima - Politika i metodologija kreditnog rizika
Nikolina Brdarić, mag.math.
analitičar, organizacijski dio: Upravljanje rizicima - Interni kreditni modeli
Milica Cvjetović, mag.math.
pripravnik analitičar, organizacijski dio:  Upravljanje rizicima - Financijski i tržišni rizici
Dino Škrobar, mag.math.
pripravnik analitičar, organizacijski dio: Upravljanje rizicima - Praćenje i kontrola kvalitete kreditnog portfelja
Sažetak Cilj predavanja je studentima prezentirati rad matematičara u banci, od razgovora za posao do uobičajenog radnog dana. Također, svatko od predavača će ukratko opisati što su točno njegovi zadaci, kakva su očekivanja od njega te čime se uobičajeno bavi.
 
17:10 – 18:00 Zaključak i diskusija uz aktivno sudjelovanje studenata