Odjel za matematiku

Objektno orijentirano programiranje

I048 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cObjektno orijentirano programiranje izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je studente upoznati s temeljima objektno orijentiranog programiranja koristeći programski jezik C++ te steći predznanje koje će im koristit kako u timskom tako i u samostalnom rješavanju programskih zadataka.  

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević Ponedjeljkom od 11-13h
ASISTENT dr.sc. Mateja Đumić Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Recenzirani nastavni materijali na web stranici predmeta.
  2. B. Strostrup: The C++ Programming Language (4th Ed.). Pearson Education, 2013.

 

DOPUNSKA LITERATURA

  1. E. Balagurusamy: Object Oriented Programming with C++ (6th Ed.), McGraw Hill Education, 2013.
  2. R. Lafore: Object-Oriented Programming in C++ (4th Ed.), Sams Publishing, 2002.
  3. J. Šribar, B. Motik: Demistificirani C++, Element, 2010. (3. prošireno izdanje).

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Nastava će se održavati prema redovitom rasporedu i Modelu 2. Kod za pristup odgovarajućem Teams kanalu je btfb472.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra održati će se dva kolokvija. Konačna ocjena formirat će se prema sljedećem principu:

  • Kolokvij 1.: 45 % ocjene
  • Kolokvij 2. : 45 % ocjene
  • Domaće zadaće : 10 % ocjene

Studenti koji su skupili najmanje 50% bodova, položili su ovaj kolegij. Ocjene će se formirati prema sljedećoj tablici:

dovoljan (2)   dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)
 50% - 65%    65.1% - 80% 80.1% - 90% 90.1% - 100%
USMENI I PISMENI ISPIT

Studenti koji ne skupe minalni bodovni prag na kolokvijima dužni su pristupiti pismenom i usmenom ispitu.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Nastavni materijali dostupni su samo registriranim korisnicima putem odgovarajućeg Teams kanala.

 

OBAVIJESTI

 Obavijesti su dostupne samo registriranim korisnicima.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment