Fakultet primijenjene matematike i informatike

Računalno jezikoslovlje

I051 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

RacJezStjecanje znanja o prirodnom jeziku i njegovim računalnim obradbama, preko algoritama i programa za morfologiju, sintaksu i semantiku, s posebnim naglaskom na izvlačenju informacije iz dokumenata, te stvaranju povezanih LLOD podataka (linguistic linked open data). Upoznati Python module za obradbu teksta, te ovladati tehnikama prepoznavanja uzoraka. Primijeniti matematička i statistička znanja u modeliranju i računalnoj obradbi prirodnog jezika. 

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećoj poveznici (pdf)

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Domagoj Ševerdija ponedjeljak 13-14h
ASISTENT: Antonio Jovanović utorak 11-12h

 

OSNOVNA LITERATURA

    1. Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper: Natural Language Processing with Python, http://www.nltk.org/book/, O'Reilly Media, 2009.
    2. Dan Jurafsky, James Martin, Speech and Language Processing, Prentice Hall; 2nd edition (May 16, 2008)

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

      Izvedbeni program kolegija realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi) u serijama po blokovima svaka 2 tjedna.
Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorak: 12.00-14.00h D1
VJEŽBE utorak: 14:00-16.00h.  RP1,2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju 2 kolokvija te predanog praktičnog projekta:

 dovoljan (2) dobar (3)  vrlo-dobar(4)  izvrstan (5) 
 30-50 51-70  71-85  86-100
Za položen kolegij potrebno je imati barem 30 bodova na kolokvijima. Praktični projekt je za povećanje ocjene u skladu s danim bodovima.
PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Na usmenog ispitu studenti imaju mogućnost da povećaju ocjenu definiranu standarni pravilima polaganja ispita. Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. 

 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavni materijali su dostupni nakon prijave na stranicama kolegija i Microsoft Teams platformi.

 

 

OBAVIJESTI

  • Kolegij je u potpunosti izvođen na Microsoft Teams platformi.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment