Fakultet primijenjene matematike i informatike

Funkcijsko programiranje

I044 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cFunkcijsko programiranje izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim idejama i metodama funkcijskog programiranja koje tretira računanje kao evaluaciju matematičkih funkcija.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
Nositelj

izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević

nakon održanog predavanja ili po dogovoru putem e-maila

Predavač dr.sc. Luka Borozan  nakon održanih vježbi ili po dogovoru putem e-maila
Asistent Tomislav Prusina nakon održanih vježbi ili po dogovoru putem e-maila

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. G. Hutton, Programming in Haskell, Cambridge University Press, New York, 2007.
  2. Haskell 2010 Language Report
Online Haskell

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Funkcionalno programiranje realizira se u prvom (zimskom) semestru, akademske 2020./21. godine, na preddiplomskom studiju matematike i računarstva s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Za obavijesti pratite MS Teams kanal. Za korištenje MS Teams platforme potreban je AAIEdu identitet.
 

Predavanja će biti praćena programiranjem u programskom jeziku Haskell. Vježbe su djelomično auditorne, a djelomično laboratorijske uz korištenje računala za programiranje u Haskell-u. Predavanja i vježbe su obavezne.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Ponedjeljak, 14-16h D-2
VJEŽBE Ponedjeljak, 12-14h  RP-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu polagati kolokvije (2 kolokvija) koji zamjenjuju pismeni ispit. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 50% bodova (od ukupnog broja bodova na tom kolokviju) priznaje se pismeni dio ispita. Ocjena se računa prema kriteriju:
 
Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Odličan (5)
[50% - 62.5%) [62.5% - 75%) [75% - 87.5%) [87.5% - 100%]
 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavni materijali dostupni su registriranim korisnicima na Teams kanalu.

OBAVIJESTI

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment