Odjel za matematiku

Podrška kroz studij - 5. godina integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Matematika i informatika, smjer: nastavnički i 1. godina diplomskog sveučilišnog  studija Matematika i informatika, smjer: nastavnički

Mentor - voditelj godišta:

Ljerka slika

doc. dr. sc. Ljerka Jukić Matić

Termin konzultacija: Po dogovoru sa studentima.

 


Obavijesti

 


Pitanja i odgovori

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment