Odjel za matematiku

mat pripremeVeć petu godinu za redom Udruga matematičara Osijek u suradnji s Odjelom za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku organizira "Matematičke pripreme", program u okviru kojega se kod najmotiviranijih matematičara iz naše regije ciljano potiče razvoj matematičkih kompetencija i vještina.

Učenici će u suradnji s najboljim studentima sveučilišnih studija Odjela za matematiku analizirati pažljivo odabrane matematičke cjeline koje predstavljaju istaknuti dio tema obuhvaćenih matematičkim natjecanjima te pokazati njihovo korištenje u rješavanju zahtjevnih problemskih zadataka.

Pripreme će se održavati na Odjelu za matematiku od 18. studenog 2017. do veljače 2018. Ove godine na "Matematičke pripreme" prijavilo se oko 50 učenika iz srednjih škola u Osijeku, Valpovu, Đakovu i Vukovaru. Učenici su podijeljeni u četiri skupine, po razredima, a za svaku skupinu bit će održano dvadesetak sati priprema. Pripreme će izvoditi studentice Iva Petovari, Nikolina Romić, Marinela Pilj i Marina Piškorjanac, a koordinatorica priprema je doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun.