Zbog pritužbi nastavnika i suradnika Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na ponašanje i postupke studenata za vrijeme pisanih ispita, a sukladno članku 20 Pravilnika Odjela za matematiku, pročelnik Odjela prof. dr. sc. Kristian Sabo donio je dana 5. veljače 2018. godine sljedeću

ODLUKU

I.

Za vrijeme pisanog ispita na klupi se smiju nalaziti samo stvari koje su eksplicitno dozvoljene za ispit. Torbe, knjige, mobitel, drugi komunikacijski uređaj i ostale stvari koje nisu eksplicitno dozvoljene za ispit student treba odložiti na vješalicu, odnosno stol kojeg je u tu svrhu pripremio dežurni nastavnik ili suradnik.

II.

Ako student ne poštuje pravilo iz točke I ove Odluke dežurni nastavnik ili suradnik udaljit će ga s ispita. U slučaju udaljenja pisani ispit studenta ocijenit će se ocjenom nedovoljan (1).
Dežurni nastavnik ili suradnik u takvom je slučaju obvezan u istom danu podnijeti u Ured pročelnika pisanu prijavu protiv studenta.

III.

Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nedopušteno pružanje i primanje pomoći na ispitu, kao i upotreba nedopuštenih pomagala utvrđeni su kao povreda obveze za koje se u slučaju ponavljanja mogu izreći sljedeće stegovne mjere: zabrana polaganja ispita, privremeno isključenje sa studija i isključenje sa studija.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Pročelnik

Prof. dr. sc. Kristian Sabo