promocijaVIII. svečana promocija magistara matematike i magistara edukacije matematike i informatike Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održat će se u petak 16. veljače 2018. u 17 sati u predavaonici 1 Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7.

Na promociji će se promovirati 21 magistara matematike i to: 3 magistra matematike, smjera Financijska i poslovna matematika, 10 magistara matematike, smjera Financijska matematika i statistika, 8 magistara matematike, smjera Matematika i računarstvo i 27 magistara edukacije matematike i informatike.

Diplomante Odjela za matematiku promovirat će: prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik Odjela za matematiku, izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, zamjenik pročelnika za nastavu i studente Odjela za matematiku i izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, zamjenik pročelnika za znanstvenoistraživačku djelatnost Odjela za matematiku.

Magistrima s najvećim ukupnim ocjenama na kraju studija, u generaciji studenata koji će biti promovirani na svečanoj promociji 16. veljače 2018. dodijelit će se pohvale za uspješnost u studiranju za završen studij u redovitom roku, bez ponavljanja godine kako slijedi:

  1. Una Radojičić, magistra matematike s najvećom pohvalom – SUMMA CUM LAUDE (prosjek ocjena 4,911)
  2. Anja Corn, magistra edukacije matematike i informatike s velikom pohvalom – MAGNA CUM LAUDE (prosjek ocjena 4,897)
  3. Jurica Maltar, magistar matematike s pohvalom – CUM LAUDE (prosjek ocjena 4,254).

Prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik Odjela za matematiku dodijelit će i Pročelnikovu nagradu za akademsku 2016./2017. godinu koja se sastoji od pisane plakete i novčanog dijela nagrade u iznosu od 1.000,00 kuna diplomanticama:

  1. Anji Corn, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni nastavnički studij Matematike i informatike i
  2. Uni Radojičić, diplomski sveučilišni studij Matematike, smjer Financijska matematika i statistika.