U srijedu, 21. veljače 2018. su na Radnom seminaru Odjela za matematiku Adrian Alajković i Marko Paić Karega iz tvrtke Konzum d.d. održali zanimljivo predavanje o analizi kupovnih navika i segmentaciji kupaca te primjenama matematičkih metoda u lancu opskrbe. Hvala predavačima na odličnom predavanju i primjerima iz kojih se vidi u kolikoj mjeri matematika živi u praksi!