nagrade studentima 2018Vijeće Odjela za matematiku na 162. sjednici (7. sjednici u akademskoj 2017./2018. godini) održanoj 26. ožujka 2018. godine, pod točkom 3. dnevnog reda donijelo je Odluku o dodjeli pohvala za uspješnost u studiranju i izvannastavne aktivnosti po godinama studija u akademskoj 2017./2018. godini kojom se pohvaljuju sljedeće studentice i studenti:

- četiri (4) pohvale studentima preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike:

  1. Antonio Krizmanić, student 2. godine
  2. Antonio Jovanović, student 2. godine
  3. Matej Kroflin, student 3. godine
  4. Bartol Borozan, student 3. godine

- tri (3) pohvale studentima diplomskog sveučilišnog studija Matematike:

  1. Nikolina Romić, studentica 2. godine
  2. Ivan Miličić, student 2. godine
  3. Domagoj Suhić, student 2. godine

Pohvale za uspješnost u studiranju i izvannastavne aktivnosti po godinama studija sastoje se od pisane plakete koja se studentima uručuje na sjednici Vijeća Odjela.

O dobitnicima pohvala

Antonio Krizmanić, student je 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike. Položio je sve ispite s prethodne godine studija, a prosjek ocjena mu je 4,9. Antonio je bio demonstrator iz kolegija Diferencijalni račun, a trenutno je demonstrator na kolegiju Integralni račun. U okviru Festivala znanosti 2017. godine zajedno dr. sc. Marijom Miloloža Pandur i studentom Antom Maglicom održao je radionicu pod nazivom Kako uštedjeti vrijeme koristeći vedsku matematiku?

Antonio Jovanović, student je 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike. Položio je sve ispite s prethodne godine studija, a prosjek ocjena mu je 4,88. Aktivni je član radne grupe iz Natjecateljskog programiranja. U 2016. Antonio je sudjelovao na 24-satnom svjetskom natjecanju iz programiranja - IEEEXtreme i osvojio je 562. mjesto, na natjecanju timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta kvalificirao se na srednjeeuropsko ACM natjecanje (CERC). U 2017. godini ponovno je sudjelovao na IEEEXtreme natjecanju te je zajedno sa studentima Patrikom Nikićem i Matejom Kroflinom, kao najbolji tim iz Hrvatske, zauzeo 110. mjesto na globalnoj ljestvici, 35. na regionalnoj ljestvici (Europa, Afrika i Bliski istok). I ove akademske godine je sudjelovao i na natjecanju timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta na kojem se kvalificirao za sudjelovanje na srednjeeuropskom ACM natjecanju (CERC).

Matej Kroflin, student je 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike. Položio je sve ispite s prethodne godine studija, a prosjek ocjena mu je 4,82.

Aktivni je član radne grupe iz Natjecateljskog programiranja.

U 2016. sudjelovao je na 24-satnom svjetskom natjecanju iz programiranja - IEEEXtreme i osvojio je 164. mjesto, na natjecanju timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta kvalificirao se na srednjeeuropsko ACM natjecanje (CERC).

Na 24-satnom svjetskom natjecanju iz programiranja - IEEEXtreme održanom 2017. godine Matej Kroflin je zajedno sa studentima Patrikom Nikićem i Antoniom Jovanovićem zauzeo, kao najbolji tim iz Hrvatske, 110. mjesto na globalnoj ljestvici i 35. na regionalnoj ljestvici (Europa, Afrika i Bliski istok).

Bartol Borozan, student je 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike. Položio je sve ispite s prethodne godine studija, a prosjek ocjena mu je 4,72.

U 2016. sudjelovao je na 24-satnom svjetskom natjecanju iz programiranja - IEEEXtreme i osvojio je 251. mjesto.

U 2017 godini Bartol je sudjelovao na 24-satnom svjetskom natjecanju iz programiranja - IEEEXtreme održanom te je zajedno sa kolegama Iwanom Josipovićem i Markom Tutavcem zauzeo 243. mjesto na globalnoj ljestvici i 90. na regionalnoj ljestvici (Europa, Afrika i Bliski istok).

Na natjecanju timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta kvalificirao se na srednjeeuropsko ACM natjecanje (CERC).

Nikolina Romić, studentica je 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Matematike, smjer Financijska matematika i statistika. Položila je sve ispite s prethodne godine studija, a prosjek ocjena joj je 4,92. Nikolina je sudjelovala u Zimskoj školi matematike u siječnju 2018. godine s radionicom MAKROS – matematička analitička kreativna radionica, osnove statistike. Također je sudjelovala u programu Matematičkih priprema koje organizira Udruga matematičara Osijek u suradnji s Odjelom za matematiku, a namijenjen je srednjoškolcima iz regije koji žele razviti matematičke kompetencije i vještine. Izabrana je i za demonstratoricu iz Predkolegija Odjela za matematiku koji je namijenjen studentima prve godine studija kao mogućnost testiranja i samostalnog ponavljanja srednjoškolskog gradiva matematike.

Ivan Miličić, student je 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Matematike, smjer Matematika i računarstvo. Položio je sve ispite s prethodne godine studija, a prosjek ocjena mu je 4,903. Stručnu praksu odradio je u tvrtki Mono Software u Osijeku. Tijekom druge i treće godine preddiplomskog studija Ivan je bio demonstrator na kolegijima: Geometrija ravnine i prostora, Funkcije više varijabli, Vektorski prostori te Vektorski i unitarni prostori. Na kolegiju Matematički modeli kao koautor izradio je seminarski rad pod naslovom „Stabilne i nestabilne utrke u naoružanju“, a iz kolegija Operacijska istraživanja seminarski rad pod naslovom „Problem rasporeda letova“.

Domagoj Suhić, student je 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Matematike, smjer Matematika i računarstvo. Položio je sve ispite s prethodne godine studija, a prosjek ocjena mu je 4,516.
Stručnu praksu odradio je u tvrtki Mono Software u Osijeku.

Na 24-satnom svjetskom natjecanju iz programiranja - IEEEXtreme održanom 2016. godine Domagoj je zajedno sa kolegama Ivanom Židovom i Bartolom Borozanom zauzeo 251. mjesto na globalnoj ljestvici.

U 2018. godini Domagoj će sudjelovati na Osijek Mini Makes Faire-u kao predstavnik Odjela za matematiku, na kojem će prezentirati svoj praktični projekt: Daljinsko upravljanje omnidirekcionalnim robotom.