Odjel za matematiku

Od akademske godine 2012./2013. na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku izvode se obnovljeni studijski programi. Do akademske godine 2012./2013. na Odjelu za matematiku izvodili su se studijski programi usklađeni s Bolonjskim procesom na osnovi dopusnica iz 2005. godine: Sveučilišni preddiplomski studij matematike, Sveučilišni diplomski studij matematike i Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike. Pri tome se na diplomskom studiju matematike do sada izvodio samo jedan smjer i to Financijska i poslovna matematika.

Nakon sedmogodišnjeg iskustva u izvođenju navedenih studijskih programa, analize suvremenih svjetskih trendova i potreba tržišta rada odlučili smo u potrebnoj mjeri revidirati postojeće studijske programe. Najveće promjene napravljene su na diplomskom studiju matematike, dok su promjene na preddiplomskom i nastavničkom studiju uglavnom na razini izbornih kolegija. Završetkom trogodišnjeg Sveučilišnog preddiplomskog studija matematike studenti stječu akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) matematike (univ. bacc. math.). Petogodišnji Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike korigiran je dodavanjem novih izbornih kolegija te manjim promjenama u sadržaju svih kolegija da bi se postigla usklađenost s trendovima promjena u školstvu. Završetkom ovog studijskog programa studenti stječu akademski naziv magistar/magistra edukacije matematike i informatike (mag. educ. math. et inf.). Na Diplomskom studiju matematike dotadašnji smjer Financijske i poslovne matematike promijenio je naziv u Financijska matematika i statistika, pri čemu je na odgovarajući način bio korigiran sadržaj smjera. Pored nekoliko novih predmeta, koji su zamijenili stare, bio je uveden i odgovarajući broj novih izbornih predmeta. Završetkom ovog smjera sveučilišnog diplomskog studija studenti stječu akademski naziv magistar/magistra matematike (mag. math.).

Prvi puta 2012./2013. akademske godine na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u okviru dvogodišnjeg Sveučilišnog diplomskog studija matematike pokrenuo se smjer Matematika i računarstvo. Naime, i za ovaj smjer, Odjelu za matematiku imao je dopusnicu od 2005. godine, ali smjer nije pokretan jer nisu postojali odgovarajući prostorni, kadrovski i tehnički uvjeti. Sve to tada je osigurano. Sadržaj smjera također je bio obnovljen i osuvremenjen u skladu s aktualnim kretanjima u znanosti i primjenama. Završetkom ovog smjera sveučilišnog diplomskog studija matematike studenti stječu akademski naziv magistar/magistra matematike (mag. math.). Sveučilišni diplomski studij matematike (smjer Financijska matematika i statistika ili Matematika i računarstvo) na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski/dodiplomski studij matematike, odnosno drugi odgovarajući sveučilišni preddiplomski ili dodiplomski studij.

Pročelnik Odjela za matematiku

Prof.dr.sc. Rudolf Scitovski