Odjel za matematiku

mc logoClarivate Analytics (bivši Thomson Reuters) je u okviru svoje bibliografske baze Journal Citation Reports (JCR) objavio faktore odjeka (Impact Factor, IF) za 2017. godinu. Prema tim upravo objavljenim podacima, faktor odjeka našeg znanstvenog časopisa Mathematical Communications za 2017. godinu značajno je viši nego ikad dosad i iznosi 0.829. Usporedbe radi, prošle dvije godine faktor odjeka je bio 0.316. Nadalje, Mathematical Communications se sada nalazi u drugom kvartilu (Q2) u kategoriji MATHEMATICS.

Prema faktoru odjeka, Mathematical Communications zauzima drugo mjesto među 5 hrvatskih matematičkih časopisa koliko ih indeksira baza Clarivate Analytics.

mc if

Mathematical Communications već 23 godine zaredom uređuje i izdaje Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji s Udrugom matematičara Osijek. Časopis je međunarodno priznat i citiran u relevantnim međunarodnim bazama, kao što su Web of Science, Science Citation Index Expanded te Mathematical Review cover to cover. Taj je uspjeh rezultat rada i zalaganja svih članova uređivačkog odbora.

 

Prof. dr. sc. Dragan Jukić
Mathematical Communications, Glavni urednik