stat olimpijada

Odjel za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Udruga matematičara Osijek 6. rujna 2018. godine potpisali su sporazum o suradnji s Državnim zavodom za statistiku (DZS). Rezultat je to višemjesečne komunikacije inicirane od strane Odjela i Udruge, a vezano uz organizaciju druge po redu Statističke olimpijade – natjecanja timova učenika srednjih škola u znanju, razumijevanju i primjenama statistike. Statistička olimpijada dio je EuroStat-ovog projekta European Statistics Competition i stoga se realizira u dvije faze - nacionalnoj i europskoj.

Ove će se godine Odjel i Udruga aktivno angažirati u organizaciji nacionalne faze Statističke olimpijade, i to na više razina – sudjelovat će u promociji natjecanja među srednjoškolcima i u akademskoj zajednici, sastavljanju ispitnih pitanja, pripremi dijela obrazovnih materijala za nastavnike i učenike te će sudjelovati s jednim predstavnikom u ocjenjivačkom žiriju. Aktivnosti oko promocije natjecanja među nastavnicima matematike već su započele u sklopu Državnog stručnog skupa nastavnika "Inovativna nastava matematike" na kojemu su Maja Pekeč, Maja Marković i Tihana Sabolek, voditeljice organizacije ovog natjecanja u DZS, održale predavanje i radionicu "Predstavljanje projekta Statistička olimpijada".

Suradnja Odjela za matematiku i Državnog zavoda za statistiku razvija se i kroz druge aktivnosti, npr. za studente Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika, otvorila se mogućnost obavljanja stručne prakse u DZS.

Po svemu sudeći, ovo je početaj jedne uspješne suradnje. Nadamo se dobrim rezultatima!