Odjel za matematiku

Statistika (Sveučilišni preddiplomski studij Kineziologije)

 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Predmet Statistika izvodi se u zimskom semstru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija Kineziologije. Cilj je predmeta osposobiti studente za statističke analize podataka korištenjem osnovnih statističkih metoda i trenutno dostupnog statističkog programa.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na poveznici.

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Mirta Benšić termin konzultacija
 ASISTENT doc.dr.sc. Ivan Papić termin konzultacija

 

OSNOVNA LITERTURA

 1. M. Benšić, N. Šuvak - Primijenjena statistika, Odjel za matematiku, Osijek, 2013.
 2. A. Jazbec - Osnove statistike, Šumarski fakultet, Zagreb, 2008.
 3. G.R. Iversen - Statistics, the conceptual Approach, Springer, Berlin, 1997.

DODATNA LITERATURA

 1. G. McPherson - Applying and Interpreting Statistics, Springer, Berlin, 2001.
 2. S. Lipschutz and J. Schiller - Introduction to Probability and Statistics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, New York – Toronto, 1998.
 3. J.T. McClave, P.G. Benson and T. Sincich - Statistics for Bussiness and Economics, Prentice Hall, London, 2001.
 4. J. O. Rawlings, S.G. Pantula and D.A. Dicky - Applied Regression Analysis, Springer, Berlin, 1998.

 

 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

1. KOLOKVIJI I ZAVRŠNI ISPIT - konačna ocjena formira se na temelju postignuća studenta tijekom semestra i na završnom ispitu

Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija:

 • kolokvij 1 - prikupljanje i organizacija podataka, deskriptivna statistika, slučajna varijabla (50 bodova)
 • kolokvij 2 - statističko zaključivanje o jednoj slučajnoj varijabli, statističko zaključivanje o dvije i više slučajnih varijabli (50 bodova).

Barem 50 bodova ostvarenih na kolokvijima zamjena su za pismeni ispit i studentu osiguravaju pravo pristupanja završnom ispitu tijekom akademske godine u kojoj je slušao kolegij. Ocjena za pristupanje završnom ispitu formira se na temelju bodova ostvarenih na kolokvijima prema sljedećem kriteriju:

50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

Završni ispit sastoji se od prezentacije i obrane teze projektnog zadatka. Za izradu projektnog zadatka bit će potrebno koristiti znanja i vještine usvojene tijekom kolegija.

2. PISMENI I ZAVRŠNI ISPIT - konačna ocjena formira se na temelju postignuća studenta na pismenom ispitu i na završnom ispitu

Studenti koji su na kolokvijima ostvarili manje od 50 bodova pristupaju pismenom ispitu kojim se provjerava gradivo cijelog kolegija. Na pismenom ispitu moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Ocjena pismenog ispita formira se prema sljedećem kriteriju:

50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

S ostvarenih barem 50 bodova student ima pravo pristupiti završnom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit. Završni ispit sastoji se od prezentacije i obrane teze projektnog zadatka. Za izradu projektnog zadatka bit će potrebno koristiti znanja i vještine usvojene tijekom kolegija.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Predavanje (15.10.2020.)  (prezentacija) (video materijal)
 Predavanje (19.10.2020.) (prezentacija)  
 Predavanje (29. 10. 2020.) (prezentacija)  
 Predavanje (2.11.2020.)   (video materijal - (prvi dio) (drugi dio))
 Predavanje (5.11.2020.) (prezentacija)  
 Predavanje (16.11.2020.) (prezentacija)  
 Predavanje (20.11.2020.) (prezentacija)  
 Predavanje (23.11.2020.)   (video materijal - (prvi dio) (drugi dio))
 Predavanje (26.11.2020.)   (video materijal)
 Predavanje (30.11.2020.) (zadaci) (video materijal)
 Predavanje (3.12.2020.) (prezentacija) (video materijal)
 Predavanje (7.12.2020.)   (video materijal)
 Predavanje (10.12.2020.) (zadaci) (video materijal)
 Predavanje (14.12.2020.)   (video materijal)
 Predavanje (17.12.2020.)   (video materijal)
 Predavanje (21.12.2020.) (prezentacija) (video materijal)
 Predavanje (07.01.2020.)   (video materijal)
 Predavanje (11.01.2020.) (zadaci) (video materijal)
 Predavanje (14.01.2020.)   (video materijal - seminar)
 Predavanje (18.01.2020.) (zadaci) (zadaci - vježba (video materijal)

 

Baze podataka (.sta) - zip datoteka

Baze za vježbu deskriptivne statistike/slučajne varijable: sportska baza1.xlsxmorfoloske karakteristike.xlsx, binomna.xslxsvojstva_tetiva.xslx

OBAVIJESTI

Usmeni ispiti

Studenti koji su ostvarili pravo pristupanja usmenom ispitu (tj. izlaganju seminarskog rada) trebaju odabrati termin i  prijaviti svoj dolazak najkasnije 7 dana prije odabranog termina korištenjem poveznice navedene ispod ovog odjeljka. Termini su navedeni na istoj poveznici.  Tekst seminarskog rada i bazu podatak potrebno je poslati na email adresu prof. Benšić najkasnije 3 dana prije termina ispita, a tiskanu verziju seminarskog rada potrebno je ponijeti na ispit. Naglašavam da je potrebno prijaviti ispit i preko ISVU sustava da bih mogla upisati ocjenu.  Ukoliko je prijavljeno izlaganje seminarskog rada za jedan termin, eventualnu ponovnu prijavu moguće je napraviti nakon  14 dana. 

Termini  i poveznica za prijavu usmenih ispita 

 

 • Rezultate pismenog ispita održanog 16.9.2021. možete vidjeti ovdje.
 • Rezultate pismenog ispita održanog 2.9.2021. možete vidjeti ovdje.
 • Rezultate pismenog ispita održanog 5.7.2021. možete vidjeti ovdje.
 • Rezultate pismenog ispita održanog 21.6.2021. možete vidjeti ovdje.
 • Rezultate pismenog ispita održanog 29.4.2021. možete vidjeti ovdje.
 • Izvanredni ispitni rok održat će se 29.4.2021. u 15:00h,a usmeni ispit održat će se 7.5.2021.
 • Svi studenti za koje je utvrđeno (i evidentirano) u tablici rezultata na ovom i prošlom roku da su prepisivali nemaju pravo izlaska na sljedeći pismeni ispitni rok.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 17.2.2021. možete vidjeti ovdje
 • Rezultate pismenog ispita održanog 3.2.2021. možete vidjeti ovdje.
 • Rezultate drugog kolokvija te ukupne rezultate s prijedlogom ocjena za usmeni ispit možete vidjeti ovdje. Uvidi u kolokvij bit će u utorak, 2.2.2021. u 08:00h na Odjelu za matematiku (kabinet 14, prvi kat).
 • Drugi kolokvij održat će se u četvrtak, 28.01.2021. od 12:00h na Odjelu za matematiku u računalnim učionicama RP1 i RP2. Raspored po dvoranama možete vidjeti ovdje.
 • Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvidi u kolokvij bit će u četvrtak, 26.11.2020. u 09:00h na Odjelu za matematiku (kabinet 14, prvi kat).
 • 22.11.2020. Zbog ozbiljne epidemiološke situacije nastava će se na ovom kolegiju do daljnjeg odvijati online. Video snimke predavanja i vježbi bit će postavljene na ovu web stranicu sukladno rasporedu. Konzultacije ćemo obaviti putem video konferencije. Termine konzultacija ćemo dogovoriti kada vam bude potrebno, javite se emailom.  
 • citanje.xls, sport.xls, pozar.xls, automobili.xls, DjecaSportskiRezultati.xlsx, Kosarkasi.xlsx, Kosarkasi.zip
 • Prvi kolokvij održat će se u četvrtak, 19.11.2020. od 10:00h na Odjelu za matematiku u računalnim učionicama RP1 i RP3. Raspored po dvoranama možete vidjeti ovdje.
 • U ponedjeljak, 2.11.2020. predavanja i vježbe će se održati u "online" formatu (materijali se nalaze pod "Nastavni materijali").
 • Postavljeni su video materijali za drugo predavanje koji se iznimno 15.10.2020. održavaju u "online" formatu (materijali se nalaze pod "Nastavni materijali").

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment