Odjel za matematiku

PC140522U petak 14. prosinca 2018. u 16 sati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, u predavaonici broj 1, održana je svečana promocija diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru koje su promovirani sveučilišni prvostupnici matematike: Doris Aleksov, Maja Antolović, Irena Barišić, Iva Barunčić, Tea Bastijan, Doris Bencetić, Aleksandra Bijelić, Lana Lucia Bilandžić, Andrijana Blažević, Bartol Borozan, Marija Kristina Bradvica, Iva Brkić, Mia Budetić, Ivana Bulajić, Josip Cembauer, Martina Crnobrnja, Mitar Cvjetković, Andrea Čavajda, Dunja Ćosić, Renato Dean, Martina Franjo, Nataša Galiot, Ana Glavačević, Ana Habijanić, Mihaela Hrnjkaš, Marija Magdalena Ivanković, Danijela Jaganjac, Iwan Josipović, Ivan Katić, Marija Katić, Anamarija Kokanović, Maja Krajnović, Matej Kroflin, Matej Maglić, Josipa Mandarić, Keti Martinić, Marija Mecanović, Karla Mercvajler, Glorija Mihalj, Tomislav Mijošević, Patrick Nikić, Karolina Novaković, Jasna Okopni, Ana Maria Pejić, Valentina Per, Sanja Pešorda, Matej Petrinović, Marinela Pilj, Ana Popović, Ana Preselj, Ena Pribisalić, Lucija Rupčić, Daria Solić, Petra Stehlik, Sanja Stjepanović, Josip Strmečki, Nikolina Stupjak, Andrea Šakić, Ana-Marija Šarengradac, Sara Špiranec, Jurica Šućur, Kristijan Šućur, Lucija Tatarević, Zlatko Trstenjak, Ana Vilić, Ivan Židov i Nikola Živković.

Diplomante Odjela za matematiku promovirali su prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, zamjenik pročelnika za nastavu i studente Odjela za matematiku i izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, zamjenik pročelnika za znanstvenoistraživačku djelatnost Odjela za matematiku. U okviru prigodnog glazbenog programa nastupio je vokalni sastav „Akvarel“.

Video snimka promocije:

Galerija odabranih fotografija može se vidjeti u nastavku, a arhiva svih fotografija preuzeti ovdje (zip, 907 MB).